Nyt samarbejde skal gøre op med ’plejer’

Nyt samarbejde skal gøre op med ’plejer’ og styrke sammenhængen mellem læringsmiljø og børnenes liv.

Nyt samarbejde skal gøre op med ’plejer’
Kalundborg Kommune og BUPL Midtsjælland har etableret et fælles pilotprojekt i 2022 med henblik på forsat kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet. Her Børnehuset Kløvergården. Arkivfoto: Jens Nielsen.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Nyt samarbejde skal gøre op med ’plejer’ og styrke sammenhængen mellem læringsmiljø og børnenes liv. Kalundborg Kommune og BUPL Midtsjælland har etableret et fælles pilotprojekt i 2022 med henblik på forsat kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet. Det fortæller de i en pressemeddelelse onsdag morgen.

I pressemeddelelsen står, at samarbejdet mellem Kalundborg Kommune og BUPL Midtsjælland har det formål, at identificere unødvendigt dokumentation samt i fællesskab, at udvikle evalueringskulturen og den pædagogiske praksis. Alt sammen for at styrke den pædagogiske kerneopgave og skabe endnu bedre pædagogiske miljøer og vilkår for personalet.

Pilotprojektet har udvalgt Børnehuset Kløvergården til at indgå i et fokuseret forløb: ”Rutiner og regler i daginstitutioner har potentiale til at blive tidsrøvere eller barriere i videreudviklingen af de pædagogiske miljøer i det daglige arbejde. Derfor ønsker vi, med udgangspunkt i Børnehuset Kløvergården, at undersøge, om der er mulighed for at organisere dagligdagen anderledes, så det bliver muligt at frigive mere tid til børnene,” siger Bertha Langhoff Hansen, formand for BUPL Midtsjælland.

Pilotprojektet vil arbejde i to spor

Pilotprojektet vil arbejde i to spor. I spor 1 vil pilotprojektet afdække nuværende dokumentationskrav. Det gælder både nationale, kommunale og lokale dokumentationer, retningslinjer og ”sådan plejer vi at gøre”. I den sammenhæng vil pilotprojektet forsøge at afklare, hvilke unødvendige dokumentationstyper, som eventuelt kan udelades. I spor 2 vil pilotprojektet forsøge at udvikle en ramme for evalueringskultur på dagtilbudsområdet med feedback, både mellem ledelse - medarbejder og mellem kolleger. Det er intentionen at styrke det pædagogiske læringsmiljø med afsæt i den nationale pædagogiske læreplan.

”At evaluere handler om at interesse sig for, hvordan det, man gør, virker. Og det er vigtigt, at det pædagogiske personale i dagtilbuddet løbende arbejder med, hvordan sammenhængen er mellem læringsmiljøet og børnenes liv. Det er dét, der skal til for at udvikle den pædagogiske kerneopgave. Men det er ikke nødvendigvis så let, som det lyder. Derfor giver det også rigtig god mening, at vi har indledt et samarbejde med BUPL,” fortæller direktør for børne-, skole- og familieområdet, Michael Gravesen.

Pilotprojektet har en varighed på 8 måneder, og løber fra 1. maj til 31. december 2022.

Del