Nyt Rema 1000 supermarked et skridt nærmere

For at projektet kan gennemføres skal den eksisterende Punkt1, Lysmesteren og Expert forretning rives ned ligesom tre enfamiliehuse også skal rives ned.

Nyt Rema 1000 supermarked et skridt nærmere
Rema 1000 ønsker at opføre et nyt supermarked samt en bygning til Punkt1, Lysmesteren og Expert ved rundkørslen i Gørlev.

Af Jens Nielsen

Rema 1000 ønsker at bygge et helt nyt supermarked samt opføre tre øvrige butikker på hjørnet af Kirkevangen og Gørlev Landevej i Gørlev. Nu er projektet kommet et skridt nærmere.

På Teknik- og Miljøudvalgets sidste møde er det besluttet at sige ja til, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for udvidelse af Gørlev bymidteafgrænsning, samt lokalplan for et butiksområde på Kirkevangen ved Gørlev Landevej. Sagen lægger op til, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til hhv. kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring.

Rema Etablering A/S oplyser, at den nuværende Rema 1000 dagligvarebutik på Algade 31 på 700 m², har begrænsede udvidelses- og udviklingsmuligheder. Derfor ønsker Rema 1000 at opføre en ny bygning på Kirkevangen, i stedet for de nuværende ejendomme på området. Den nye bygning kan indeholde en dagligvarebutik på 1200 m² og et butiksareal på 1200 m² til tre udvalgsvareforretninger.

Området som der skal bygges på, er på i alt ca. 8.800 m². Området består i dag af tre boliger og én erhvervsbygning med udvalgsvarebutikker. Området afgrænses mod sydvest af Gørlev Landevej, mod nordvest af Kirkevangen, mod nordøst af boliger samt en daginstitution og mod sydøst af en Shell tankstation.

For at projektet kan gennemføres skal den eksisterende Punkt1, Lysmesteren og Expert forretning rives ned ligesom tre enfamiliehuse også skal rives ned.

Jesper Abkjær Petersen og Steen Jensen, som ejer de tre forretninger, er enige med Rema 1000 om projektet og etablerer tre nye forretninger i det nye byggeri, som forventes at stå færdigt i 2023.

Såvel planforslag som lokalplan skal fremlægges til offentlig høring i otte uger.

Del