Nyt fitness- og bevægelsesområde til eleverne

TrygFonden har doneret 160.000 kr. til nye naturfitness-redskaber i skolens skovområde. Naturfitness-redskaberne skal danne rammen om nye fællesskaber, og give eleverne mulighed for at røre sig og få styrket fysikken.

Nyt fitness- og bevægelsesområde til eleverne
Specialcenter Sigrid Undset indviede tirsdag formiddag skolens nye fitness- og bevægelsesområde. Foto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Specialcenter Sigrid Undset indviede tirsdag formiddag skolens nye fitness- og bevægelsesområde, der skal styrke elevernes mulighed for bevægelse i og udenfor skoletiden.

Sigrid Undset skolen i Kalundborg har været så heldige at have fået bevilget 160.000 kr. fra TrygFonden til nye naturfitness-redskaber i Sigrid Undset Skolens skovområde. Naturfitness-redskaberne skal danne rammen om nye fællesskaber, og give eleverne mulighed for at røre sig og få styrket fysikken.

Tirsdag var elever og personale fra Sigrid Undset Skolen i Kalundborg samlet til en festlig indvielse af skolens nye udendørs fitness-område, der altså bl.a. skal være med til at skabe nye fællesskaber blandt eleverne og styrke deres trivsel – både fysisk og mentalt.

Højt til loftet i skoven

“Vores elevgruppe på Sigrid Undset har forskellige handicaps, og mange er sansesarte og har svært ved at være i en larmende gymnastiksal eller omklædningsrum uden ret meget plads. I vores nye udeområde er der højt til loftet, masser af frisk luft og gode muligheder for at få rørt hele kroppen – både hver for sig og sammen med andre. Vi er derfor meget glade for TrygFondens støtte og håber, at området også kan være med til at danne ramme om nye fællesskaber til glæde for eleverne,” siger Kevin Sølvsten Meier, centerleder for Specialcenter Sigrid Undset.

Vil gerne, at alle har en plads i fællesskabet

Børn og Familieudvalgsformand, Henriette Ergeman, klippede den røde snor til de nye fitness-redskaber sammen med Laurits fra Elevrådet på skolen. Derudover sagde både hun og Trygfondens repræsentant, Poul Buur, et par ord under festlighederne tirsdag formiddag.

“I TrygFonden ønsker vi, at børn og unge skal trives både fysisk, mentalt og socialt, og at alle har en plads i et positivt fællesskab. Derfor ville vi gerne støtte Sigrid Undset Skolen, for vi ved, at her er der fokus på at skabe de bedst mulige rammer for, at børn kan udfolde og udvikle sig, og vigtigst af alt er der netop fokus på, at alle trives og er med i fællesskabet. Vi håber, at både elever og medarbejdere vil få stor glæde af det nye udefitness-område,” siger Poul Buur, repræsentant i TryghedsGruppens regionale råd i Region Sjælland.

Børnene skal bevæge sig mere

Specialcenter Sigrid Undset har en tilhørende børneskole med 100 elever i alderen 6-18 år. Eleverne har bl.a. infantil autisme, ADHD, cerebral parese og epilepsi, og alle har derudover nedsatte kognitive evner. Gruppen har et højt forbrug af digitale midler, fx i form af spil og videoer, og de får ikke bevæget sig ret meget i løbet af en dag. Det nye fitnessområde er placeret i skolens skovområde og består af forskellige naturfitness-redskaber, der alle har til formål at styrke den enkeltes fysik mest muligt. Donationen fra TryghedsGruppens regionale råd i Region Sjælland er givet som led i TrygFondens samlede arbejde for at skabe mere tryghed og bedre trivsel.

Efter den officielle del var der rig mulighed for at prøve de nye fitness-redskaber I skoven af. Fitnessredskaberne vil i øvrigt være offentlig tilgængelige. 

Del