Nyt byggeri betyder endnu mere vækst på Ny Vesthavn

”Veterinærkontrollen bliver en nyskabelse, de er her i ikke i øjeblikket, men vigtig hvis containerterminalen skal kunne tage imod visse typer gods, bl.a. fødevarer."

Nyt byggeri betyder endnu mere vækst på Ny Vesthavn
Det første spadestik til de to nye byggerier på Ny Vesthavn blev taget af havnedirektør Bent Rasmussen, Jesper Simonsen fra hovedentreprenøren Læssøe-Simonsen, Mikael Gutman, managing Director - APM Terminals Nordics og Jesper Wienmann Hansen, bestyrelsesformand for Kalundborg Havn. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Mandag blev der taget første spadestik til den nye Told og Veterinærbygning samt den nye Værksteds- og depotbygning på Kalundborg Ny Vesthavn. Byggeriet vil betyder endnu mere vækst på Ny Vesthavn.

Selv om gravemaskinerne så småt er gået i gang, så blev der mandag over middag taget første spadestik for en kombineret grænsekontrolbygning til Told og Veterinær, en bygning på ca. 1.000 m2. samt en bygning på ca. 800 m2 til værksted, depot og velfærdsfaciliteter for Kalundborg Havn.

”Det er en vigtig dag for Kalundborg Havn hvor vi kan fejre, at vi nu er i gang med at opføre to nye bygninger her på Ny Vesthavn. Den ene skal indeholde kontrolfaciliteter til Toldstyrelsen og Veterinær og Fødevarekontrollen, begge dele er vigtig for at containerterminalen kan fortsætte sin udvikling,” sagde Jesper Wienmann Hansen, bestyrelsesformand for Kalundborg Havn, og fortsatte,

”Veterinærkontrollen bliver en nyskabelse, de er her i ikke i øjeblikket, men vigtig hvis containerterminalen skal kunne tage imod visse typer gods, bl.a. fødevarer, så vi glæder os til bygningerne, står færdige, det vil betyde endnu mere gods til containerterminalen.”

Det samlede budget for de to bygninger incl. etablering af ny vej, kloakering, belægningsområder, parkeringsplads og forsyningsledninger løber op i små 27 mio. kr. Det er penge, som havnen betaler ud af sine likvide midler.

Den nye Told og Veterinærbygning vil rumme alle nødvendige faciliteter til både told- og veterinærkontrol. Bygningen bliver opført med sluseramper og andre fornødne faciliteter, så told- og veterinærkontrollens medarbejdere kan kontrollere containernes indhold.

"Når først vi har den nye bygning klar til brug, kan vi tilbyde hele paletten af serviceydelser, som der normalt er i forbindelse med en containerterminal. Det er derfor et vigtigt skridt, som sikrer containerterminalens fremdrift og fortsatte udvikling," har havnedirektør Bent Rasmussen tidligere udtalt.

Del