Nye vandhuller og moser når motorvejen anlægges

Vejdirektoratet skal erstatte det dobbelte naturareal, som der nedlægges.  

Nye vandhuller og moser når motorvejen anlægges

Af Jens Nielsen

Når Vejdirektoratet anlægger den sidste etape af Kalundborgmotorvejen kommer der også en række nye naturarealer i form af vandhuller, nye moseområder og eng.

Vejdirektoratet er godt i gang med forberedelserne til den sidste del af Kalundborgmotorvejen, etape 3, som er 28 km. lang mellem Knabstrup og Kalundborg.  

I forbindelse med anlæg af 3. etape af Kalundborgmotorvejen kommer Vejdirektoratet til at inddrage eller berøre naturbeskyttede arealer, og de skal erstattes i forholdet 1:2. Det betyder, at Vejdirektoratet skal erstatte det dobbelte naturareal, som der nedlægges.  

”I løbet af februar har vi renset to vandhuller og etableret fire nye, som frøer og andre smådyr kan rykke ind i over tid. De fire nye vandhuller er etableret som erstatning for to af de vandhuller, vi er nødt til at nedlægge for at gøre plads til motorvejen. Der er etableret nye vandhuller i nærheden af Ubberup Højskole og Viskinge langs deletape 4,” skriver Vejdirektoratet i et nyhedsbrev.  

I slutningen af 2024 vil der blive etableret endnu flere vandhuller, nye moseområder og eng fordelt på hele 3. etape af Kalundborgmotorvejen.  

Ekspropriationskommissionen skal bedømme og godkende vejprojektet

Vejdirektoratet er lige nu i gang med den formelle proces, der skal til for at erhverve de nødvendige arealer til at kunne anlægge motorvejen. Dette arbejde foregår i flere trin, hvor Ekspropriationskommissionen skal bedømme og godkende vejprojektet, for derefter at fastsætte erstatning til de grundejere, som får eksproprieret deres jord/ejendom.

Der er allerede gennemført en linjebesigtigelse i februar for deletape 4 mellem Svebølle og Kalundborg, og i sidste halvdel af april begynder detailbesigtigelsen for deletape 1 mellem Knabstrup og Tornved, oplyser Vejdirektoratet.  

Jagten på fortidsminder fortsætter

Samtidig med de mange forberedelser til motorvejsbyggeriet, fortsætter Museum Vestsjælland deres arkæologiskeundersøgelser. Lige nu arbejdes der i området ved Tømmerup.

Del