Nye indsatser skal styrke faglighed og trivsel

Børn- og Familieudvalget har bevilliget 48.000 kr. fra udviklingspuljen til en ny indsatmodel på Firhøjskolen.

Nye indsatser skal styrke faglighed og trivsel Firhøjskolen ønsker at implementere en pædagogisk indsatsmodel, der skal fremme skolens faglige og sociale inklusion. Foto: Kalundborg Kommune

kontakt@tv-kalundborg.dk

Firhøjskolen ønsker at implementere en pædagogisk indsatsmodel, der skal fremme skolens faglige og sociale inklusion. Børn- og Familieudvalget har bevilliget 48.000 kr. fra udviklingspuljen til en ny indsatmodel på Firhøjskolen, oplyser Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse.

”Vi ønsker, at styrke den enkelte elevs sociale og personlige kompetencer og forventer samtidig, at læringsmiljøerne og børnefællesskaberne bliver stærkere, fordi der kommer mere ro og fokus på de elever, der har brug for at få den nødvendige hjælp,” siger Firhøjskolens skoleleder Signe Broe.

Overordnet set er målet med indsatserne, at Firhøjskolen opnår en understøttende kultur på skolen, hvor der er tydelige forventninger til elever, forældre og personale. Sammen skal de sørge for, at alle elever er deltagende i læringsfællesskabet i klassen, og udvikler sig fagligt. Samtidig er målet, at alle elever deltager i børnefællesskaberne og trives socialt. Indsatserne sigter på tre forskellige niveauer; indsatser målrettet hele skolen, indsatser målrettet klasser/grupper af elever og indsatser målrettet enkelte elever.

For at kunne understøtte denne udvikling skal hele Firhøjskolens pædagogiske personale til kursus med fokus på kompetenceudvikling ved ekstern underviser Christian Varming, som har været med til at udvikle en teori omkring forventningsbaseret klasseledelse med fokus på forældreinvolvering og AKT-medarbejdernes (Adfærd, Kontakt, Trivsel) rolle i processen. Her skal de arbejde med skolekulturen, og der skal fastsættes tydelige forventninger til personalet på skolen, til forældre og til eleverne.

Mere støtte til den enkelte elev

Indsatsmodellen giver også Firhøjskolen mulighed for at yde en endnu større hjælp til den enkelte elev i skolekonteksten. Nogle gange har et barn brug for ekstra hjælp og støtte i en periode til, at udvikle deres personlige og sociale kompetencer. Skolen vil hjælpe eleverne med at navigere uden om aggressiv adfærd og løse konflikter hensigtsmæssigt samt, at lære eleverne at blive i undervisningssituationer på en god måde. For at kunne bidrage til denne indsats har Firhøjskolens AKT-team tre sparringsmoduler med Christian Varming.

Overordnet set er det hensigten, at skolen får et mere mangfoldigt læringsmiljø, hvor færre elever sendes væk fra skolen til specialtilbud. Derudover knytter hele modellen også an til Kalundborg Kommunes Folkeskolestrategi og til målsætningen om, at folkeskolerne har mulighed for at iværksætte lokale, fleksible inklusionsløsninger, der gør, at den enkelte elev kan lære og trives i skoledagen.

Del