Ny Vesthavn.

Læserbrev:

Ny Vesthavn

Kære Jakob.

Den 24/4, 9/5 og 10/10 2017 modtog du og resten af dine kommunalbestyrelsesmedlemmer en mail fra Åbenhedsgruppen, hvor vi satte spørgsmål ved økonomien og dermed de 3 grundlag for Ny Vesthavn, da Kalundborg Kommune valgte at stille garanti for de 220 millioner. Netop garantien, og ikke beløbet, for Ny Vesthavn adskiller sig fra andre garantier, som kommunen stiller, f.eks. forsyningsselskaber og boligselskaber, som alle er en borgerrelevant støtte til infrastruktur i kommunen, og de er her i sagens natur sikret indtægter på forhånd – i modsætning Ny Vesthavn.

Overskud af havnen kommer i øvrigt ikke kommunekassen til gode. Tværtimod sælger havnen ud af det areal, som den fik af kommunen i 2000. Kvit og frit. Ligeledes betalte kommunen 6,5 mio. for at købe gl. Vesthavn tilbage i 2015. Så pengene går den anden vej. Som du sikkert også læste, så roser vi faktisk Kalundborg havn for at få APM Terminals til byen. Vi ser gerne arbejdspladser og aktivitet, vi understreger blot, at der er et stykke vej igen, førend investeringen er sikret, og dermed bekymringen for borgernes velfærd er væk. Åbenhedsgruppen har altid forsøgt, at stille seriøse og relevante spørgsmål med udgangspunkt i dokumenterede fakta, og der er stadig mange åbne spørgsmål. Bl.a. vejretten til Ny Vesthavn, som på trods af, at du selv i din egenskab af havnebestyrelsesformand sagde, at ”alle tilladelser” var i orden på kommunalbestyrelsesmøde den 29/11 2017. Det er svært at få ordentlige svar på spørgsmålene, hvorfor mon?

Erik Dannenberg                                               Geo Østergaard

Vestre Havnevej 16                                          Strandstien 30

4400 Kalundborg                                              4400 Kalundborg

Del