Ny vej skal forbinde Stejlhøj og Holbækvej

Stejlhøj skal forlænges og forbindes med Holbækvej. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

I forbindelse med udvikling af erhvervsområdet ved Stejlhøj lægges Kalundborg Kommune nu op til, at der etableres en ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj. Der er beregnet et samlet anlægsbudget for projektet, og det forventes, at det samlede projekt vil koste i alt cirka 14 mio. kr. 

Teknik- og Miljøudvalget skal på deres næste møde tage stilling til en ny vejforbindelse fra Stejlhøj til Holbækvej.

Vejforbindelsen er er forlængelse af Stejlhøj fra Punkt1 og Jysk, ud over marken hvor vejen så skal svinge til venstre og komme ud på Holbækvej ved siden af ejendommen Holbækvej 76.

Vejen anlægges med en bredde på 7 meter, og der etableres en cykelsti på hver side af vejen. Fodgængere vil kunne benytte cykelstien, idet de cyklende vil skulle respekteres.

Ved tilslutningen fra Stejlhøj til Holbækvej etableres enten et kanaliseret T-kryds eller en rundkørsel, men det skal både Politiet og Vejdirektoratet være med til at bestemme, oplyser Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Kalundborg Kommune ejer hele det areal, hvorpå den nye vej etableres.

Der er indgået rådgivningsaftale i forhold til projektering af vejen. Den fysiske udførelse af vejen forventes påbegyndt i slutningen af 2021 og afsluttet i juni 2022.

Det har for år tilbage været planer fremme om, at Stejlhøj skulle forlænges til ud til rundkørslen ved Stejlhøj, men på grund af den allerede store belastning af rundkørslen er det ikke længere en mulighed, fortæller Jakob Beck Jensen.

Del