Ny vej bliver indkørsel til 1500 P-pladser

Entreprenøren er gået i gang med arbejdet på Holbækvej, hvor vejen skal gøres bredere for at der bliver plads til bl.a. en svingbane

Ny vej bliver indkørsel til 1500 P-pladser Arbejdet er gået i gang på Holbækvej, hvor vejen skal gøres bredere for at der skal gøres plads til en svingbane. Foto: Jens Nielsen

Tekst og foto af Jens Nielsen

Kalundborg Kommune er gået i gang med at forbinde Stejlhøj og Holbækvej med en helt ny vej. Den nye vej bliver indkørsel til 1500 parkeringspladser. Vejprojektet bliver 6,1 mio. kr. dyrere end budgetteret.

Vejforbindelsen er er forlængelse af Stejlhøj fra Punkt1 og Jysk, ud over marken hvor vejen så skal svinge til venstre og komme ud på Holbækvej ved siden af ejendommen Holbækvej 76.

Vejen anlægges med en bredde på 7 meter, og der etableres en cykelsti på hver side af vejen. Fodgængere vil kunne benytte cykelstien, idet de cyklende vil skulle respekteres.

Tilslutningen fra Stejlhøj til Holbækvej vil ske i et kanaliseret T-kryds. 

”Den nye vej skal bruges som tilkørsel til 1500 parkeringspladser som skal etableres i området, og som skal bruges til håndværkerne i forbindelse med den store udvidelse hos Novo Nordisk,” fortæller Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Entreprenøren er gået i gang med arbejdet på Holbækvej, hvor vejen skal gøres bredere for at der bliver plads til bl.a. en svingbane.

I forbindelse med vejprojektet har Kalundborg Kommune købt ejendommen Holbækvej 76, som rives ned inden for kort tid, oplyser udvalgsformanden.

6,1 million kr. dyrere

Oprindeligt var vejen budgetteret til at kunne anlægges for 14 millioner kroner.

Stejlhøj-Holbækvej-entreprisen har været i udbud i december 2021. Herefter er de indkomne resultater blevet gransket. Resultatet viser efter endt licitation, at vejen bliver 6,1 mio. kr. dyrere.

Merudgiften skyldes blandt andet stigende markedspriser på råvarer og anlægsmaterialer. Herudover udgør jordbunds- og afvandingsløsninger og deraf behov for ændrede tekniske løsninger også en del af forklaringen på de øgede omkostninger i projektet.

Et eventuelt genudbud er blevet vurderet. Kommunens rådgiver har imidlertid frarådet dette, da erfaringerne fra den hidtidige markedsudvikling og forventningerne til udviklingen i den nære fremtid indikerer en vis risiko for yderligere stigende priser. På den baggrund foreslås det, at der gives en tillægsbevilling til projektet.

Tillægsbevillingen på 6,1 mio. kr. til anlæg af en vejforbindelse mellem Holbækvej og Stejlhøj foreslås finansieret af kassen.

Ekstraudgiften på de 6,1 mio. kr. skal godkendes af Økonomiudvalget d. 19. januar og sidst på måneden af Kommunalbestyrelsen.

Det har for år tilbage været planer fremme om, at Stejlhøj skulle forlænges til ud til rundkørslen ved Stejlhøj, men på grund af den allerede store belastning af rundkørslen er det ikke længere en mulighed, har Jakob Beck Jensen tidligere oplyst.

Del