Ny uddannelse til Kalundborg

Uddannelsen er et samarbejde mellem Processkolen i Kalundborg og FGU Nordvestsjælland.

Ny uddannelse til Kalundborg
Mandag den 8. august bliver der endnu flere uddannelsesmuligheder for unge i Nordvestsjælland med den nye produktøruddannelse.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Mandag den 8. august bliver der endnu flere uddannelsesmuligheder for unge i Nordvestsjælland, når den nye produktøruddannelse byder velkommen til de første elever i Svebølle og i Kalundborg.

Produktøruddannelsen er et samarbejde mellem Processkolen i Kalundborg - der er en del af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser - og FGU Nordvestsjælland. Uddannelsen er et bevis på det tætte institutionelle samarbejde, der eksisterer mellem uddannelsesinstitutionerne. Hos Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er der stor glæde over det gode samarbejde med FGU Nordvestsjælland.

Stor glæde over samarbejde

”Jeg glæder mig til at udbygge det gode samarbejde med FGU Nordvestsjælland, til gavn for eleverne i Kalundborg og resten af Nordvestsjælland. Jeg er sikker på, at Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser med opstarten af uddannelsen til produktør på FGU i Svebølle vil være med til at sikre, at flere bliver faglærte,” siger Steffen Lund, direktør for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

Grundet højkonjunkturen i Danmark er der netop brug for faglærte, men mange virksomheder har svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Dette kan den nye produktøruddannelse afhjælpe, da flere unge mennesker og allerede nuværende elever får muligheden for at tage en erhvervsuddannelse.

Løfter ny målgruppe

Da grundforløbet på produktøruddannelsen tages på FGU i Svebølle, giver det forhåbentlig også de nuværende FGU-elever en lettere tilgang til, at tage en erhvervsuddannelse, når deres grunduddannelse slutter.

”Produktøruddannelsen er en god mulighed for vores elever, da de kan tage en erhvervsuddannelse på en allerede kendt lokation, med undervisere og vejledere, som de er trygge ved. Derfor er målet, at vi med uddannelsen kan løfte den målgruppe - der normalt ikke ville have mulighed for at tage en erhvervsuddannelse - således, at de nu kan tage en i trygge omgivelser og i mindre bidder,” siger Jørgen Ravnsbæk Andersen, direktør for FGU Nordvestsjælland.

Når grundforløbet er klaret, skal eleverne have en læreplads i en virksomhed, og med ca. fire måneders mellemrum skal de, i løbet af et år, ind på hovedforløbene på Processkolen i Kalundborg, sammen med deres kammerater fra grundforløbet.

At hovedforløbet og ansvaret for uddannelsen ligger hos Processkolen i Kalundborg glæder Leif Dam Pedersen, der til daglig er uddannelseschef på netop Processkolen: ”Virksomhederne kender Processkolen og måden, hvorpå kommunikationen foregår, så de oplever ikke at skulle forholde sig til noget nyt ift. de elever, de i forvejen har. Processkolen har ansvaret for hele uddannelsen, selv om dele af den fysisk er placeret i Svebølle. Det betyder, at virksomhederne kan forvente samme kvalitet, service og samarbejde, som de kender fra vores andre uddannelser. Det håber vi, giver lidt tryghed, og velvilje til, at de vil ansætte en produktørelev”.

En løftestang for hele uddannelsessektoren

Det gode samarbejde mellem Nordvestsjællands Erhvervsakademi- og Gymnasieuddannelser og FGU Nordvestsjælland åbner op for store faglige og personlige muligheder, for de mange nuværende og kommende elever, og det viser en naturlig og tydelig vej fra en forberedende grunduddannelse til en erhvervsuddannelse.

Ifølge Jørgen Ravnsbæk Andersen er samarbejdet også unikt og meget vigtigt for hele sektoren: ”Samarbejdet mellem FGU og NEG er virkelig vigtigt, og det er med til at styrke både vores synlighed og vores omdømme i uddannelsessektoren. Det er fantastisk, at kunne tilbyde uddannelser under samme tag og det er en løftestang for hele FGU-sektoren til gavn for de unge”.

Produktøruddannelsen styrker industrien

Som produktør arbejder man med produktion i industrien på mange forskellige slags virksomheder, der fremstiller alt fra kemikalier til glas, metal og motorer.

Man lærer at klargøre og betjene forskellige maskiner i produktionen. Det kan være forskellige anlæg eller robotter. Det kan også være udstyr til at dreje, bore, svejse og montere med. Man lærer endvidere om lager og logistik, så man kan deltage i styringen af virksomhedens lager samt får certifikat til at køre gaffeltruck.

Uddannelsen begynder den 8. august 2022. Der kan læses mere om produktøruddannelsen her: https://eucnvs.dk/erhvervsuddannelser/produktoer/

Del