Ny svømmehal og to nye kunstgræsbaner

Svømmehallen ønskes etableret efter den Hollandske model "2521", dvs. et nyt koncept omkring svømmehaller. Konceptet er opkaldt efter bassinets størrelse, 25×21 meter.

Ny svømmehal og to nye kunstgræsbaner
Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

En enig kommunalbestyrelse er netop blevet enige om budget 2023-2026. Der er bl.a. budgetteret med en ny svømmehal i den sydlige del af kommunen og to nye kunstgræsbaner.

Et stort ønske om en svømmehal i den sydlige del af Kalundborg Kommune bliver nu en realitet.

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune er enige om et forslag til de kommende års budget, og her er der bl.a. afsat penge til at bygge en ny svømmehal i Gørlev.

Det har været et mangeårigt ønske i den sydlige del af kommunen at få mulighed for svømning. Gørlev er et trafikknudepunkt for den sydlige del af kommunen, og vil derfor kunne opnå et stort antal brugere af en svømmehal, da mange skoler, efterskoler, borgere og turister nemt kan komme dertil.

Svømmehallen ønskes etableret efter den Hollandske model "2521", dvs. et nyt koncept omkring svømmehaller. Konceptet er opkaldt efter bassinets størrelse, 25×21 meter.

Hele ideen bygger på, at man i stedet for at “grave et stort hul” og lave en svømmehal, sætter den ovenpå jorden. Det gør bygningen meget lettere (og billigere) at konstruere og langt billigere at vedligeholde og drifte.

Svømmehallen skal søges etableret på de arealer kommunen har købt fra sukkerfabrikken.

Der reserveres 60 mio. kr. til projektet fordelt med 5 mio. kr. i 2024, 10 mio. kr. i 2025 og 45 mio. kr. i 2026.

To nye kunstgræsbaner

For år tilbage påbegyndte kommunalbestyrelsen en plan om at etablere kunstgræsbaner med nye lysanlæg i kommunens centerbyer. I Kalundborg og Gørlev er banerne etableret. I Svebølle er banen der, men lysanlægget skal renoveres. I Ubby og Høng er der hverken bane eller lysanlæg.

Der laves der nu om på. Der afsættes godt 0,5 mio. kr. til lysanlæg i Svebølle og 2 gange 6 mio. kr. til nye baner med lysanlæg i Ubby og Høng.

I Ubby udarbejdes projektet i samarbejde med Hvidebæk Idrætsforening og i Høng er det Høng Gymnastikforening som skal med ind over når projektet skal udarbejdes.

Del