Ny plejeplan skal gøre Møllebakken mere attraktiv

Der arbejdes på at bygge en formidlings pavillion på Møllebakken

Ny plejeplan skal gøre Møllebakken mere attraktiv Udsigtspunktet på Møllebakken skal renoveres og gøres mere attraktiv ifølge den nye plejeplan. Foto: Jens Nielsen

Tekst og foto af Jens Nielsen

Teknik- og Miljøudvalget har netop godkendt en ny plejeplan gældende for Møllebakken i perioden 2021-2025, og her lægges der op til et stort løft med bl.a. et ønske om at bygge en formidlingspavillon.

I henhold til fredningen af Møllebakken fra 2007 kræves det, at der udarbejdes plejeplaner for Møllebakken minimum hvert femte år. Plejeplanen for 2016-2020 er afsluttet, og Teknik- og Miljøudvalget har netop godkendt en ny stor plejeplan gældende for perioden 2021-2025

”Vi har haft en rigtig god dialog med Danmarks Naturfredningsforening så det er i harmoni med dem det vi foreslår i den nye plejeplan,” fortæller Birgitte Kofod Møller, landskabsarkitekt i Kalundborg Kommune, og fortsætter,

”I den første plejeplan som nu er udløbet, gik det meget ud på at få udtyndet fordi alt var groet fuldstændigt til i selvsåede vækster, så folk opfattede at der var skummelt at færdes på Møllebakken, fremadrettet kommer det til at handle om genplantning, og så skal alle de andre elementer renoveres, det trænger det hårdt til, bl.a. stier og belysning.”

Møllebakken er et grønt område på 9,59 ha med en central beliggenhed i centrum af Kalundborg by og med direkte adgang fra Kordilgade. Fra parken er der udsigt over Kalundborg by og havn.

Møllebakken rummer desuden en lang historie og kulturspor fra mange perioder. De første 500 år med erhverv som vindmøller, garvere og rebslagere, de næste godt 150 år som lystanlæg og ramme om mange af byens kulturelle begivenheder.

Møllebakken er et af de områder, som er udpeget i Helhedsplanen for Kalundborg by, og som er vigtige for byens identitet, byliv og som turistattraktion. Tiltagene i den nye plejeplan vil være med til at fremme anvendelsen af parken.

I den nye plejeplan 2021-2025 behandles mere økonomisk tunge anlægs- og renoveringsopgaver, som kun i mindre grad kan afholdes inden for den normale drift, bl.a. etablering af formidling i parken, renovering og udvikling af hovedindgangen ved Møllebakketrappen, Fornyelse af belægningen på stierne samt renovering af trapper, belysning langs stierne på Møllebakken og renovering af Møllebakketrappen og øvrige trappeanlæg.

Formidlingspavillon

I den nye plejeplan er der ønske om et formidlingspunkt midt i parken. For en del brugere, er det rart at kunne søge tørvejr eller et toilet.

Muligheden for at renovere og åbne den gamle toiletbygning undersøges, ligesom træskuret ved toiletbygningen kan åbnes op til madpakkehus og formidling, indtil en smukkere permanent formidlingspavillon kan etableres.

”I første omgang vil vi se om vi kan bruge de bygninger der ligger i området, som er det lille røde hus som er bygget sammen med et træskur, her kunne der sættes et bord-bænkesæt op og der kunne etableres nogle plancher på væggene som fortalte historien om Møllebakken, og så tror jeg vi har nogle gode muligheder for at søge fondsmidler så vi kunne bygge en rigtig formidlingspavillon,” siger Birgitte Kofod Møller.

I forbindelse med formidlingen af Møllebakkens historie er der planer om at grave en møllesten ned i græsset de syv steder hvor der i sin tid stod en mølle, og i den forbindelse søger Birgitte Kofod Møller efter gamle møllesten som måske har en lokal historie og som ikke bruges mere.

Har du en gammel møllesten der ikke længere anvendes så skriv til Birgitte Kofod Møller på e-mail: bimo@kalundborg.dk

Del