Ny liste over folkeskoler af bekymrende kvalitet

Kalundborg Kommune har modtaget nyt brev fra Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) om folkeskoler med bekymrende kvalitet.

Ny liste over folkeskoler af bekymrende kvalitet
Onsdag holdt Børn- og Familieudvalget møde, hvor et af punkterne på dagsordenen bl.a. var folkeskoler af bekymrende kvalitet. Her formand for Børn- og Familieudvalget, Henriette Ergemann. Privatfoto

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundbor.dk

Onsdag holdt Børn- og Familieudvalget møde, hvor et af punkterne på dagsordenen bl.a. var folkeskoler af bekymrende kvalitet. Kalundborg Kommune har nemlig modtaget brev fra Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) om folkeskoler med bekymrende kvalitet.

Styrelsen foretager en årlig udpegning af de 10% folkeskoler, som ligger nederst i en national rangering fra Styrelsen af alle landets skoler. Der er i år to folkeskoler i Kalundborg Kommune på listen over folkeskoler med bekymrende kvalitet. Der var otte folkeskoler ved sidste undersøgelse fra juni 2023. Der er fortsat tre folkeskoler i kvalitetstilsyn. To af disse skoler indgår dog ikke på listen over skoler med bekymrende kvalitet.

STUK foretager årligt en national screening af fastlagte kriterier som karaktergennemsnit, elevfravær, nationale test, overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse, trivselsmåling og socioøkonomiske reference. STUK tilpasser årligt niveauet for udpegningskriterierne, således ranglisten omfatter op til 10% af landets skoler.

Liste bør skrottes

”Vi har på mødet snakket om udviklingslisten, og den giver ikke meget mening. Der ses på karakter og trivsel én gang om året, men hvad med fx fravær, hvor ofte ser man på det? Hvornår lavet de trivselsmålingerne, og hvor meget skal der til, før de falder ud? Fx har vi små klasser, og der ser det jo hurtigt forfærdeligt ud på gennemsnittet, hvis blot en enkelt eller to fx har meget fravær,” siger formand for Børn- og Familieudvalget, Henriette Ergemann og fortsætter: ”Mange elever på nogle af skolerne får en læreplads lige efter folkeskolen, hvor meget giver det overhovedet mening, at de skal til eksamen, hvis de har svært ved det? Er det hensigtsmæssigt, det er spørgsmålet. Hvis de har fået en læreplads, og de er glade, er det vel en succes. Det hele handler ikke kun om et tal på et eksamensbevis. Men selvfølgelig er det fint, at vi følger op på tingene, men det her er et negativt værktøj til at slå folk i hovedet, og jeg frygter, at nogle skoleledere kan finde på at kaste håndklædet i ringen. Vi har nogle gode skoleledere, og de skal have arbejdsro. Udviklingslisten er ikke brugbar og bør skrottes. Vi ved alle, at vores folkeskoler er en udfordring, og vi arbejder på at gøre den bedre. Den her liste hjælper ikke.”

To skoler under tilsyn er ikke på ny liste

Følgende af Kalundborg Kommunes folkeskoler er aktuelt udpeget på listen over skoler med bekymrende kvalitet: Sejerø skole, som ikke er i kvalitetstilsyn, og Gørlev skole, som også er i kvalitetstilsyn. Kirke Helsinge Skole og Hvidebækskolen, som er i kvalitetstilsyn, falder ikke ud på screeningskriterierne for skoler med bekymrende kvalitet. STUK fortsætter imidlertid uforandret de nuværende kvalitetstilsynsforløb ved Kirke Helsinge skole og Hvidebækskolen. Den aktuelle rangliste er på baggrund af henholdsvis karaktergennemsnittet på Gørlev Skole og elevfraværet på Sejerø skole. Det skal bemærkes, at der i karakterkriteriet på Gørlev Skole ikke er taget højde for socioøkonomiske forhold.

”De to skoler, der er i tilsyn, falder ikke ud. Det i sig selv er mærkeligt. Ligesom det sidste år var otte skoler, der faldt ud, og nu er det to skoler, men man ved heller ikke, hvordan det hænger sammen, at vi er gået fra otte til to,” siger Henriette Ergemann, og slutter: ”Vi vil gerne se på, hvad vi kan gøre mht. fravær, og hvad det skyldes? Man kan også godt forlange noget af forældrene, det er også deres ansvar, at deres børn kommer i skole.”

Del