Ny helhedsplan for Klosterparken til 225 mio. kr.

Ny helhedsplan for Klosterparken til 225 mio. kr. Klosterparken i Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg almennyttige Boligselskab (KAB) ønsker at renovere og fremtidssikre Klosterparken og har derfor søgt om renoveringsstøtte og kapitaltilførsel i Landsbyggefonden (LBF) til en såkaldt helhedsplan. Det samlede budget er på 225 mio. kr.

Helhedsplanen omfatter en gennemgribende renovering af afdelingens bebyggelse herunder fælleslokale og vaskerum samt omkringliggende udendørsarealer, med det formål at fremtidssikre afdelingens boliger ved at bringe dem op til nutidig standard og indretning. Der bliver nedlagt 6 boliger i forbindelse med ombygning og sammenlægning, ligesom der bliver etableret 70 tilgængelighedsboliger.  

Kalundborg almennyttige Boligselskab (KAB) afdeling Klosterparken består af, Esbern Snaresvej nr. 17-33 med 60 familieboliger opført i 1956, Klosterparkvej nr. 15-43 med 93 familieboliger opført i 1950 og Esbern Snaresvej nr. 35-51 med 76 familieboliger opført i 1970. I alt 11 blokke, hvor 3 blokke har 4 etager og de øvrige blokke har 3 etager, samlet er der i alt 229 familieboliger.

Ansøgningen, den såkaldte Skema A ansøgning er godkendt på Økonomiudvalgets møde og skal senere på måneden behandles på Kommunalbestyrelsens møde.

Den store renoveringsplan omfatter både nye badeværelser, køkkener, der etableres elevator i flere af boligblokkene, gavle efterisoleres udvendigt, der isættes nye vinduer, der installeres nye vand-, varme-, el- og afløbsinstallationer og der skal udføres ny tagbelægning.

Den nye helhedsplan for området har været forelagt beboerne på et møde i Kalundborghallen i september måned.

”Vi har afholdt et orienterende møde for beboerne i september måned og først i oktober har et stort flertal godkendt helhedsplanen,” fortæller Richard Poulsen, formand for Kalundborg almennyttige Boligselskab, og fortsætter,

”Det er jo en stor omfattende plan som ført er helt gennemført om ca. seks år, først skal lejlighederne måles op, der skal udfærdiges licitationsmateriale, så det er en lang proces, der går nok et par år inden vi fysisk kommer i gang.”

Kalundborg almennyttige Boligselskab skal også i gang med en tilsvarende helhedsplan for Sct. Olaiparken, som er godkendt. Her er budgettet på 232 mio. kr.

Ny helhedsplan for Sct. Olaiparken til 232 mio. kr

Del