Ny formand til forening

Kalundborg Kredsen samler tre foreninger, og Kredsen afvikler løbende arrangementer over året. Alle har mange tilbud som foredrag, virksomhedsbesøg og ture rundt i landet.

Ny formand til forening
Familie og Samfund Kalundborg Kredsens bestyrelse. Bagerst fra Venstre, Hanne Lisbeth Elfang, Inga Sørensen, Kirsten Larsen, Hanne Hansen. Forest fra Venstre, Annilis Petersen, Hanne Riishøj, Jytte Wacher, Margrethe Brodthagen. Privatfoto.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Familie og Samfund Kalundborg Kredsen har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 8. april, hvor deres nye formand blev valgt.

Det var ikke lykkedes ved den ordinære generalforsamling i marts måned at få valgt en ny formand, som efterfølger af Else Tølbøll Hansen, der stoppede efter 7 år som formand. Men på den ekstraordinære generalforsamling den 8. april. Blev Annilis Petersen valgt som ny formand. Hun har været i Kalundborg Kredsens bestyrelse i mange år.

Ny i bestyrelsen er Hanne Riishøj samt Hanne Hansen, der blev valgt som suppleant. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Hanne-Lisbeth Elfang som næstformand, Jytte Wacher som kasserer og Hanne Riishøj er sekretær. Menigt medlem er Kirsten Larsen. Inga Sørensen fortsætter som suppleant sammen med nyvalgte Hanne Hansen. Ad hoc medlem er Margrethe Brodthagen

Møder, foredrag, virksomhedsbesøg og ture

I øjeblikket afvikles Familie Samfunds fire forårsmøder i Årby Forsamlingshus med 150 deltagere pr. gang. Margrethe Brodthagen er mødeleder og skal også stå for Kredsens efterårsmøder og vintermøder fremover.

På foreningens hjemmeside oplyses der løbende om de tre lokalforeninger og Kredsens arrangementer. Foreningerne dækker områderne Raklev-Røsnæs, Årby-Rørby og Løve Herred-Gørlev. Kalundborg Kredsen samler de tre foreninger, og Kredsen afvikler også løbende arrangementer over året. Alle har mange tilbud som foredrag, virksomhedsbesøg og ture rundt i landet.

Til mange af arrangementerne kan man deltage som ikke medlem af foreningen, dog mod en merbetaling. Ved medlemskab kan der frit deltages i alle foreningernes arrangementer.

Man kan læse mere på familie-samfund-kalundborgkredsen.dk. Her oplyses også om Familie og Samfund Kalundborg Kredsens formål, som er at formidle oplysning om samfundsmæssige, kulturelle og forbrugerrelaterede emner. Der er i øjeblikket 285 medlemmer.

Del