Ny fødeplan skal styrke indsats for gravide og fødende

En ny fødeplan indeholder en række faglige anbefalinger, som blandt andet skal være med til at styrke og udvikle indsatsen på fødeområdet i Region Sjælland.

Ny fødeplan skal styrke indsats for gravide og fødende
Ligheden i sundhed skal forbedres gennem trygge, sammenhængende og individuelt tilpassede forløb, mens kvaliteten i tilbuddet før, under og efter fødsel skal øges.

kontakt@tv-kalundborg.dk

En ny fødeplan indeholder en række faglige anbefalinger, som blandt andet, med fokus på at mindske ulighed i sundhed og højne kvaliteten af tilbuddene, skal være med til at styrke og udvikle indsatsen på fødeområdet i Region Sjælland de kommende fem år. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse onsdag.

Ligheden i sundhed skal forbedres gennem trygge, sammenhængende og individuelt tilpassede forløb, mens kvaliteten i tilbuddet før, under og efter fødsel skal øges.

Det er nogle af ambitionerne i den nye og omfattende fødeplan, som regionsrådet netop har vedtaget. Planen indeholder en stribe anbefalinger, der forventes at give en mærkbar forbedring af tilbuddene til kvinderne og deres familier. Den øgede kvalitet ventes at komme alle fødende til gode, mens særligt gruppen af sårbare gravide vil opleve en positiv effekt.

Med den nye fødeplan sætter vi barren højt og tager nogle vigtige skridt for både at styrke og udvikle indsatsen for gravide og fødende i Region Sjælland for de næste fem år. Ved at styrke kvaliteten og arbejde for at forbedre ligheden i sundhed også på fødeområdet ,ønsker vi at sikre tryghed og den bedst mulige start for alle børn og familier, siger Anne Møller Ronex, formand for Sygehusudvalget i Region Sjælland.

Bred involvering og fokus på arbejdsmiljø

Fødeplanen er blevet til efter en grundig proces med involvering af bl.a. faglige miljøer, praktiserende læger, kommunale sundhedsplejersker og patientforeninger. Derudover sigter fødeplanens anbefalinger også mod at forbedre arbejdsmiljøet og trivslen hos personalet på sygehusenes fødesteder for at styrke rekruttering og fastholdelse.

Personaletrivsel er investering i bedre og stærkere fødesteder, så derfor glæder det mig, at vi med fødeplanen også sender et klart signal om at sætte arbejdsmiljø og trivsel i centrum. Et godt arbejdsmiljø er vejen frem til at sikre rekruttering og fastholdelse og dermed den høje kvalitet i tilbuddet til de fødende og deres familier. Jeg ser i det hele taget frem til det videre arbejde med at føre planens ambitiøse, faglige anbefalinger ud i livet til gavn for de gravide og fødende, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Det vil nu være op til en politisk beslutning gennem budgetlægningen for 2024 samt de kommende års budgetforhandlinger, hvordan planens faglige anbefalinger skal indfries.

Del