Ny affaldsordning vedtaget

Med den nye affaldsordning slipper borgerne i Kalundborg Kommune for, at skulle have en 3. affaldsbeholder stående ved husstanden

Ny affaldsordning vedtaget Med den nye affaldsordning slipper borgerne i Kalundborg Kommune for, at skulle have en 3. affaldsbeholder stående ved husstanden. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Folketinget har i forbindelse med klimaplan 2020 lavet en ny affaldsbekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse lægger op til, at alle kommuner skal indsamle de 10 affaldstyper ved husstanden. Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune sagde onsdag ja til den nye affaldsordning der bl.a. betyder tømning af plast og pap/papir hver 14 dag.

Folketingets partier har i juli 2020 lavet en aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen er udmøntet i den nye affaldsbekendtgørelse, hvor der stilles krav om indsamling af 10 affaldstyper ved husstanden. Affaldstyperne er rest, mad, papir, pap, plast, metal, mad- og drikkekarton, glas, tekstil og farligt affald.

Kalundborg Kommune indsamler lige nu otte af affaldstyperne ved husstanden, og mangler løsninger for affaldstyperne mad- og drikkekarton og farligt affald.

Kommunalbestyrelsen vedtog onsdag den aftale som Teknik- og Miljøudvalget er kommet frem til, nemlig at borgerne IKKE skal have en tredje affaldsbeholder ved deres bolig.

”I den beholder vi allerede har nu som indeholder papir/karton tilfører vi også pap og i det rum hvor der er jern og plastic tilfører vi drikkevarekartoner og derfor ændrer vi tømningen til hver 14. dag, også fordi der allerede nu er flere som har henvendt sig med, at de har meget plasticaffald,” fortæller Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune.

Hver husstand modtager en lille rød boks til farligt affald som tømmes fire gange årligt og flasker skal stadigvæk afleveres i de opstillede kuber rundt om i kommunen. Det betyder, at antal og placeringer af kuber i Kalundborg Kommune skal justeres og tilpasses.

Har borgerne store mængder af pap og farligt affald, så skal kommunens fem genbrugspladser stadigvæk benyttes.

”Vi har valgt en løsning her i Kalundborg Kommune der stadigvæk har fokus på, at vi gerne vil genanvende så meget som overhovedet muligt, men som også tager hensyn til borgernes økonomi,” siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget.

Aftale træder i kraft til januar 2023

Hvis borgerne havde glædet sig til, at den nye ordning allerede kunne træde i kraft her ved årsskiftet, så bliver de nødt til at have lidt mere tålmodighed, den nye affaldsordning træder først i kraft 1. januar 2023.

”Ordningen skal jo lige udbydes til renovatøren og de skal lige have det til at hænge sammen med hensyn til mandskab og materiel,” siger Jakob Beck Jensen.

Del