Nuværende medarbejdere i jobcenter bekræfter problemerne

Dansk Socialrådgiverforening er ligeledes involveret grundet henvendelser fra deres medlemmer.

Nuværende medarbejdere i jobcenter bekræfter problemerne Der er fortsat udfordringer med arbejdsmiljøet i Jobcenter Kalundborg. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

TV-Kalundborg.dk bragte den 21. maj en artikel om, at der i de sidste par år har været medarbejderflugt fra Jobcenter Kalundborg grundet dårligt arbejdsmiljø. Siden artiklen har redaktionen modtaget et massivt antal henvendelser fra både nuværende og tidligere medarbejdere i Jobcenter Kalundborg og Lejre. I den nævnte artikel var det tidligere medarbejdere, der udtalte sig om arbejdsmiljøet i Jobcenter Kalundborg, men nu har to nuværende medarbejdere valgt at fortælle – dog anonymt. Derudover er Dansk Socialrådgiverforening ligeledes involveret grundet henvendelser fra deres medlemmer.

Via aktindsigt har TV-Kalundborg fået oplyst, at der det sidste år (1.maj 2021-30.4.2022) er fratrådt 42 medarbejdere fra Jobcenter Kalundborg. Ni fratrædelser sker efter afskedigelse, og de resterende 33 fratrædelse sker efter egen opsigelse. Ifølge Kalundborg Kommune er ti af disse stoppet grundet alder og seks har været tidsbegrænsede stillinger m.m. Ydermere har 19 ud af 165 medarbejdere haft sygefravær ud over 14 dage ad gangen. Ifølge tidligere og nuværende medarbejdere hænger tallene dog klart sammen med, at der er et dårligt arbejdsmiljø i jobcentret.

Bedre sent end aldrig

Efter artiklen blev bragt har Jobcenter Kalundborg sat gang i nogle processer samt undersøgelser for at forbedre arbejdsmiljøet i jobcentret. Det beskriver to nuværende medarbejdere i Jobcenter Kalundborg, dog er man træt af, at det først sker så sent i forløbet, når der har været problemer i flere år. Ligeledes fortæller medarbejderne, at ledelsen har været usynlig indtil nu. De to medarbejdere ønsker at være anonyme, men deres fulde navne er naturligvis kendt af redaktionen.

En medarbejder fortæller: ”Jeg kan sagtens genkende det dårlige arbejdsmiljø, der blev beskrevet i artiklen på TV-Kalundborg for nogle uger siden. Jeg kan godt se, at der bliver forsøgt gjort noget nu, men det er meget sent, at man først går i gang, når medierne kommer ind over, og det er, hvad der er sket. Folk er utrygge, og virker ikke glade. Sådan har det været længe. Det er afdelinger, der har haft det og stadig har det svært. Jeg tror, at det kan blive godt, hvis der kommer nogle store ændringer. Men som det har været, har der ikke været plads til at sige sin mening, ligesom der ingen synlig leder har været før nu, sjovt nok efter, at der er blevet skrevet om det. Endelig skal man huske på, at det her også går ud over nogle borgere, der i forvejen er en sårbar gruppe,” fortæller en nuværende medarbejder i Jobcenter Kalundborg.

En anden nuværende medarbejder fortæller: ”Jeg har oplevet, gennem det sidste halvandet år i hvert fald, en stor utryghed hos folk her på jobcentret. Ingen tør sige noget, fordi de bange for konsekvenserne og deres jobs. Nogle afdelinger har fungeret rigtig fint, mens andre bestemt ikke har fungeret. Der har været stor udskiftning i nogle afdelinger, og det har der jo været af en årsag. Men ledelsen har været usynlig, den er dog pludselig kommet på banen nu efter, at der er blevet skrevet om det i medierne. Det er jo ret tankevækkende. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at arbejdsmiljøet her er en udfordring, og der skal gøres noget nu.”

Dansk Socialrådgiverforening: Der skal handles nu

Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening, Rasmus Hangaard Balslev fortæller, at de er involveret i udfordringer på Jobcenter Kalundborg, og at problemerne har været kendt og påtalt længe, og derfor skal tages alvorligt.

”Vi er involveret, og der er noget om snakken om, at der er udfordringer i Jobcenter Kalundborg. Vi er i dialog, og følger tæt den proces, der er, og understøtter vores medlemmer i de udfordringer, de oplever. De er mærket af den store udskiftning, der har været, og af ikke altid at blive lyttet godt nok til. Det har vidtrækkende konsekvenser med så stor udskiftning. Vi anbefaler, at arbejdsgiveren finder en måde at imødekomme medarbejderne på, så de føler sig hørt og taget alvorligt. Man har nu alle mulige grunde til at imødekomme medarbejderne på de udfordringer, der er,” fortæller han, og fortsætter: ”Der er også udfordringer i forhold til omorganisering. Der har været truffet beslutninger, hvor man ikke har været god nok til at involvere medarbejderne. Det betyder meget for trivslen. Man har også valgt at skære ned på arbejdsmiljørepræsentanter fra fire til to, og det er mange også frustrerede over. Spørgsmålet er nu, om medarbejderne har tillid til, at man kan vende skuden. Tillidsrepræsentanten går jo ind og forsøger at samarbejde med ledelsen for at skabe bedre rammer. Men dialog gør det ikke i sig selv, der skal handling til. Problemerne har været kendt og påtalt længe, og skal tages så meget desto mere alvorligt.”

Rasmus Hangaard Balslev fortæller endvidere, at Dansk Socialrådgiverforening er i tæt kontakt med tillidsrepræsentanten samt med deres medlemmer, der ved, at de kan trække på foreningen, hvis der er brug for det.

Vil skabe bedre arbejdsmiljø

Det har ikke været muligt at interviewe arbejdsmarkedschef Lasse Bjerregaard, men direktør på området, Søren Ole Sørensen bekræfter, at man har igangsat en proces bl.a. for, at skabe et bedre arbejdsmiljø.

"Som fortalt tidligere, kendte jeg ikke personaleomsætningen på det tidspunkt. Jeg får fraværstallene månedsvis, og tallene lignede tal fra andre dele af vores organisation. Jeg er nu orienteret om, at Med-udvalget i Jobcentret den 20. april havde taget emnet op med baggrund i fraværstallene på ungeområdet. Dialogen i Med-udvalget var startet, inden TV-Kalundborg bragte historien. Den 9. juni var jeg til møde med alle de ansatte på jobcentret, og her fik jeg bl.a. at vide, at man savnede medinddragelse og en synlig leder, ligesom at jeg blev fortalt, at man var bekymret for at sige sin mening. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Vi har nu sat en proces i gang, hvor vi nu evaluerer på de tiltag, som mødet den 9. juni har sat fokus på,” fortæller Søren Ole Sørensen, og fortsætter: ”Vi skal have kigget tingene efter, og finde ud af, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Det handler også om, at få involveret de ansatte, der ikke føler sig hørt – og det handler om, at få styrket trivslen og sammenhængskraften i jobcentret. Det er en stor organisation, og det er vigtigt, at alle kender rammerne for hverdagen, og at vi involverer medarbejderne grundigt i det arbejde. Vores fokus er altså på, hvordan vi ved fælles indsats kan styrke trivslen i Jobcentret. Faktisk er det super ærgerligt, da vi havde gang i en proces allerede i efteråret 2021, hvor corona desværre spændte ben for den. Om den havde fanget alt, ved jeg ikke, men den havde i hvert fald rykket på noget.”

Billedet var det samme i Lejre for 5 år siden

TV-Kalundborg er ydermere blevet kontaktet af flere nuværende samt tidligere medarbejdere i Jobcenter Lejre vedr. Beskæftigelses og Virksomhedsservice, hvor Lasse Bjerregaard var afdelingsleder fra 2015 til og med november 2018.  I det tidsrum (fra august 2015 til november 2018) var der 47 fratrædelser i alt i begge afdelinger i jobcentret, hvoraf de tre forlod arbejdsmarkedet (to af dem på efterløn), og to sad i en tidsbegrænset stilling, der ophørte, ud af et personale i jobcentret på 112. Det viser den aktindsigt, som TV-Kalundborg.dk har fået. Yderligere var der 17 sygemeldinger af mere end 14 dages varighed i denne periode. Der er ligeledes blevet lavet en arbejdspladsvurdering (APV) for Lejre Jobcenter i 2017, der viste, at en hel del ansatte i jobcentret ikke følte, at de blev behandlet ordentligt på flere parametre samt, at ledelsen ikke var synlig.

Nuværende og tidligere medarbejdere i Jobcenter Lejre, der ligesom de tidligere og nuværende medarbejdere i Jobcenter Kalundborg, ønsker at være anonyme (navne er naturligvis kendt af redaktionen), fortæller, at billedet, der er blevet beskrevet i artiklen på TV-Kalundborg fra den 21. maj, var Jobcenter Lejre for nogle år tilbage.

”Jeg arbejdede i Jobcenter Lejre i Beskæftigelses og Virksomhedsservice. Alt var fryd og gammen indtil, at vi fik ny leder. Han fyrede folk i et væk, og nedbrød folk totalt. Man mødte ind, og så var folk bare væk. Diktaturen var et hverdags helvede under ham. Jeg husker også, at arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg under hans ledelse pga. de dårlige arbejdsforhold. Seks personer blev trukket til side, fordi arbejdstilsynet ønskede at stille nogle spørgsmål, men alle havde fået mundkurv på. Han sagde, at selv om det var anonymt, ville man godt kunne genkende os i forhold til svar mv. Jeg håber, at han bliver stoppet denne gang. Han må simpelthen ikke ødelægge flere mennesker med sin nedbrydende ledelsesstil.”

"Det er så genkendeligt, hvad der står i artiklen. Folk blev fyret og sagde op, ligesom vi havde mange langtidssygemeldinger. Vi fik også pludselig nye opgaver uden, at have fået noget af vide. Ligesom der kom urealistiske meldinger ud om, at øge effektiviteten. Det var heller ikke usædvanligt, at man blev udskammet offentligt af afdelingslederen. Man vidste aldrig, hvor man havde sin chef. Angst og frygt var en del af hverdagen for rigtig mange. Folk blev brudt ned på forskellige vis bl.a. ved, at man brugte personlige ting imod dem.

”Der var meget gennemtræk i Jobcenter Lejre på det tidspunkt. Folk, der rejste, fordi de ikke kunne holde arbejdsmiljøet ud, folk der blev fyret og forandringer, der på inden måde var medinddragende. Det var et diktatur. Da afdelingslederen rejste, var alle lettede.”

Direktør Søren Ole Sørensen fortæller, at han ikke vil kommentere på personaleforhold, da man håndterer det internt, men at han kort kan sige, at: "Når vi ansætter chefer på det niveau, som arbejdsmarkedschefen er på, så indhenter vi referencer. Det har vi også gjort her, og det gør vi både hos en tidligere chef og medarbejder."

Del