Nu sætter kommunen ind over for hærværk og ballade i havneparken

Nu sætter Kalundborg Kommune ind over for larm, ballade, svineri og hærværk i Kalundborg Havnepark. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Efter den seneste tids hærværk, svineri og larm i Kalundborg Havnepark har Kalundborg Kommune nu besluttet at iværksætte en række tiltag, der skal sætte tryghed og fællesskab i højsædet.

Alle er vel enige om, at Havneparken dels tilhører borgerne, og skal være et trygt sted at opholde sig hvad enten du er barn eller voksen, ung eller gammel.  

Derfor har Kalundborg Kommune besluttet at iværksætte en række tiltag, der skal sætte tryghed og fællesskab i højsædet. Og nedsætte den byrde, som hærværk forårsager, såvel økonomisk som mentalt. 

De nye tiltag kommer efter gentagne gange af hærværk og et stort svineri i området, hvor det flyder med flasker og affald efter fester til langt ud på natten, og larm fra høj musik som bl.a. generer beboere i området og som får gæstesejlere til at flygte ud af havnen.

”Vi har afholdt nogle interne møder mellem kommune, politiet og SSP for at få et overblik over hvad det er for udfordringer vi står overfor, vi har også afholdt møder med både erhvervslivet og beboerne i området omkring havneparken, dels for at høre hvad de oplever og dels for at høre om de havde nogle konkrete ideer til hvad der kunne gøres. Med udgangspunkt i det, har vi lavet en liste over helt konkrete tiltag vi vil gå i gang med nu og frem mod næste sommer,” fortæller Andreas Knudsen, SSP-koordinator i Kalundborg Kommune.

De mere praktiske greb fra værktøjskassen handler om, at et vagtfirma aflåser Picnicrummet sent på eftermiddagen, der bliver sat videoovervågning op. Det bliver synliggjort endnu bedre, at der er en fælles bluetooth højtaler på pladsen og så bliver alt hærværk fremadrettet dokumenteret i højere grad. 

”Der findes en bluetooth højtaler på pladsen som kan spille musik i en begrænset styrke. Højtaleren vil blive flyttet så den får en bedre placering, og så håber vi at brugerne af havneparken vil bruge højtaleren i stedet for at tage deres egne højtaler med,” siger Andreas Knudsen.

Positiv adfærd i det offentlige rum

Kalundborg Kommunes SSP-team vil sammen med lokalpolitiet i Kalundborg komme rundt til alle udskolingsklasser i kommunen for at fortælle om ”positiv adfærd i det offentlige rum”. 

”Til de forældremøder vi holder ude på skolerne i overbygningsklasserne, der tager vi natteravnene med i det omfang de kan afse tid til det, for vi vil gerne involvere forældrene på så tidligt et tidspunkt som muligt, både med hensyn til at nogle forældre kunne deltage som natteravne, men også bare det med at få sat dialogen i gang omkring festkulturen og fest i det offentlige rum, det synes vi er rigtigt vigtigt,” siger Andreas Knudsen.

Kalundborg Kommune arbejder også med, at der bliver etableret en række arbejdsgrupper med bl.a. Ung Kalundborg, der skal kigge på om der er nogle aktiviteter, der kan iværksættes i Havneparken i det tidsrum, hvor der er mest brug for det. 

De mange nye tiltag skal medvirke til at opretholde et trygt byrum, forebygge hærværk og i tilfælde, hvor der alligevel sker uhensigtsmæssige ting, så kan der gøres erstatningskrav gældende. 

Del