Nu også rektor for Processkolen i Kalundborg

”At styrke uddannelsestilbuddene i Kalundborg er en opgave, jeg ser meget frem til,” siger hun.

Nu også rektor for Processkolen i Kalundborg
Karen Marie Bach Christensen, rektor for Allikelund Gymnasium og Processkolen Kalundborg. Privatfoto

Af Jens Nielsen

Rektor for Allikelund Gymnasium Karen Marie Bach Christensen bliver nu rektor for Processkolen i Kalundborg. Organisatorisk samles aktiviteterne under navnet NEG Kalundborg.

Der sker store ændringer i Kalundborgs ungdomsuddannelseslandskab, idet to førende skoler – Allikelund Gymnasium og Processkolen i Kalundborg – organisatorisk er blevet slået sammen under navnet NEG Kalundborg, oplyses der i en pressemeddelelse.

Denne nye struktur bringer alle Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers (NEGs) uddannelser i Kalundborg sammen i en samlet organisation bestående af:  10. klasse, erhvervsuddannelser og EUX inden for områderne business, proces, lager og transport samt byggeri og de gymnasiale uddannelser HHX og HTX. Derudover omfatter sammenlægningen også AMU-kurser specifikt målrettet mod bl.a. medicinalindustrien.

Rektor for Allikelund Gymnasium Karen Marie Bach Christensen, som nu også bliver rektor for hele NEG Kalundborg, udtrykker sin store glæde over det udvidede ansvar: ”At styrke uddannelsestilbuddene i Kalundborg er en opgave, jeg ser meget frem til,” siger hun. Rektoren lægger vægt på vigtigheden af et bredt og kvalitetsrigt uddannelsesmiljø, som kan imødekomme de skiftende behov i samfundet og industrien.

Trods den organisatoriske sammenlægning vil de enkelte afdelinger fortsætte med at være placeret på deres nuværende lokationer. En væsentlig ændring er dog, at HHX og HTX fra august vil blive flyttet til Kalundborg Gymnasium og HF. Dette skridt har til formål at samle alle gymnasiale uddannelser i kommunen ét sted og dermed styrke gymnasiefællesskabet yderligere.

Med blikket rettet mod fremtiden og de unges uddannelsesvalg er ledelsen nu fokuseret på optagelse.dk, hvor tilmeldinger til NEG Kalundborgs uddannelser allerede er i gang. Rektor Karen Marie Bach Christen afslutter med at minde om fristen for at tilmelde sig en ungdomsuddannelse: Vi vil gerne minde alle interesserede unge om, at muligheden for at tilmelde sig vores uddannelser på NEG Allikelund og NEG Processkolen fortsat er åben indtil 1. marts på optagelse.dk. Vi ser frem til at byde nye elever velkommen til august," afslutter rektoren.

Del