Novo skærper kontrollen

Siden januar er seks personer blevet anholdt, men nu har Novo skærpet kontrollen.

Novo skærper kontrollen
Michael Hallgren, produktionsdirektør ved Novo Nordisk i Kalundborg. Foto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der har nu været flere episoder på Novo Nordisk byggeplads i Kalundborg, hvor arbejdere er blevet anholdt, fordi der er mistanke om, at de mangler de nødvendige arbejdstilladelser. Siden januar er seks personer blevet anholdt, men nu har Novo skærpet kontrollen

Michael Hallgren, der er produktionsdirektør ved Novo Nordisk i Kalundborg, fortæller, at Novo Nordisk nu har skærpet kontrollen. I januar er der tale om, at fire personer, uden tilladelse til at arbejde i Danmark, befandt sig på byggepladsen, og igen i forbindelse med branden på Novo i Kalundborg midt i maj, var der igen håndværkere på samme byggeplads, der angiveligt ikke havde styr på arbejdstilladelserne.

Stikprøvekontrol

”Overordnet set er det jo sådan, at der er snak om seks illegale arbejdere. Fire af de personer, er sagen fra januar, hvor det står klokkeklart, at de ikke havde papirerne i orden. De blev derfor udvist med det samme. Derefter strammede vi op på kontrolproceduren. Indtil da havde vi haft fuld tillid til, at underentreprenørerne levede op til reglerne, men nu gik vi selv i gang med at lave stikprøvekontrol,” fortæller Michael Hallgren, og fortsætter: ”Vi fandt dog ud af, at reglerne er komplicerede. Den 16. maj, efter branden, finder politiet to håndværkere, hvor det umiddelbart ser ud som om, at papirerne ikke er i orden. De undersøger imidlertid stadig sagen - politiet og udlændingestyrelsen, da den ikke er så klar, fordi reglerne på området er svære at finde ud af.”

Michael Hallgren fortæller ydermere, at nogle af underentreprenørerne måske også selv har sendt nogle hjem undervejs. Det har de ikke hørt om, men det er en mulighed. Novo Nordisk har siden branden på byggepladsen den 16. maj, jævnligt kontrolleret sitet. Der er meget at holde øje med for de forskellige underentreprenører, da arbejdstilladelser inden for EU løbet et år, men uden for EU kun i tre måneder, inden de skal fornyes.

Skærpet kontrol og sanktionsmuligheder

Samtidig med, at man har igangsat et arbejde med at skærpe kontrollen med medicinalvirksomhedens entreprenører på byggepladsen, er man også i gang med at undersøge, hvilke sanktionsmuligheder, der kan indskrives kontrakterne fremadrettet.

”Men vi har lavet skærpet tilsyn. Derudover kigger vi også på, om vi, i de nye kontrakter, skal lave en eller anden form for bod, så et firma, der ikke har godkendt arbejdskraft, skal betale. Vi tror ikke, at de vil snyde bevidst, men det her vil give incitament for at sørge for, at det hele er i orden hele tiden. Men det der også besværliggør det hele er, at underentreprenørerne kan indgå kontrakt med et andet firma osv. Men det er dem, vi har indgået kontrakt med, der har ansvaret,” siger produktionsdirektøren.

Novo Nordisk har også samarbejdet med fagforeningen for netop at undgå social dumping.

”Vi har haft to møder med 3F Byg om, hvad vi kan gøre sammen for, at det kan blive endnu bedre. Det er vi i dialog om, og vi har allerede planlagt næste møde efter sommerferien. Det handler om fælles tiltag, så vi undgår, at der kommer illegal arbejdskraft til landet og risiko for social dumping,” slutter Michael Hallgren af med fortælle.

Del