Novo-sitet vil kunne rense spildevand hvad der svarer til halvdelen af Danmarks befolkning

Udover renset spildevand så vil anlægget også producere 10.000 kubikmeter biogas, svarende til forbruget for 7000 husstande.

Novo-sitet vil kunne rense spildevand hvad der svarer til halvdelen af Danmarks befolkning
Folketingets erhvervsudvalg var inviteret til at tage det første spadestik til den 2 milliard kroner dyre udvidelse. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

En stor udvidelse af miljøanlægget på Novo-sitet i Kalundborg vil kunne rense spildevand, hvad der svarer til halvdelen af Danmarks befolkning.

Onsdag blev der taget første spadestik til en stor udvidelse af det miljøteknologiske anlæg på produktionsfaciliteten på Novo-sitet i Kalundborg, en udvidelse til 2 milliarder kroner.

Folketingets erhvervsudvalg var inviteret til at tage det første spadestik.

Udvidelsen vil give tilstrækkelig kapacitet til behandling af industrielt spildevand og biomasse fra alle nuværende fabrikker samt dem, der i øjeblikket etableres på Novo Nordisks og Novonesis' fælles produktionsanlæg i Kalundborg.

Anlægget drives af Novonesis på vegne af både Novo Nordisk og Novonesis. Udvidelsen af det miljøteknologiske anlæg vil starte i andet kvartal af 2024 og forventes at være fuldt operationelt i 2026.

"De udvidelser 60 mia. kroner af Novo Nordisks produktion, der i øjeblikket foregår på vores anlæg i Kalundborg, skaber et behov for øget behandling af industrielt spildevand og biomasse. Udvidelsen af det miljøteknologiske anlæg, der blev annonceret i dag, vil fordoble Novo Nordisks årlige rensningskapacitet og fuldt ud dække det behov, der følger med udvidelserne,” fortæller Michael Hallgren, produktionsdirektør for Novo Nordisk Manufacturing i Kalundborg, og fortsætter, ”Der er tænkt bæredygtighed ind i projektet, så selv om vi fordobler kapaciteten, så er der en reduktion af Co2 aftrykket på 12.000 tons om året takket være den store viden som Novonesis ligger inde med indenfor spildevandsrensning.”

Jesper Haugaard, næstformand for Kalundborg Symbiose og vice president med ansvar for Novonesis' produktion, tilføjer:

"Anlægget er den største miljøteknologiske facilitet af sin art i Nordeuropa. Drevet af Novonesis blev spildevandsbehandlingsanlægget etableret i 1969. Siden da er det blevet opgraderet flere gange, herunder med en tilføjelse af biogasproduktion i 2013. I dag produceres biogas af Novonesis fra flydende affaldsstrømme og af vores eksterne partner Bigadan fra den faste biomasse, før næringsstoffer genbruges som gødning. Vi kan når anlægget står færdigt behandle 6,5 millioner kubikmeter spildevand, det svarer til, at anlægget kan behandle spildevand fra halvdelen af Danmarks befolkning.” 

Udover renset spildevand så vil anlægget også producere 10.000 kubikmeter biogas, svarende til forbruget for 7000 husstande.

Del