Nok er nok, Thøger Birkeland!

Nok er nok, Thøger Birkeland!

Åbent Brev: Nok er nok, Thøger Birkeland!

Det er for let bare at spørge Thøger Birkeland, formand for menighedsrådet ved Tømmerup Kirke om, hvem der har tisset på hans sukkermad. Det er sagen nemlig for alvorlig til.

Lysten til at blæse på anstændighed og vilkår for en ansat, var nemlig for stor, da du her på tv-Kalundborg den 17. juni forsøgte et karaktermord på både sognepræst Birgitte Saltorp og tidligere formand for menighedsrådet, Klaus Ødegaard, begge Nyvangskirken.

Du glemte vist helt i din iver efter at komme i avisen, at du er sognepræstens samarbejdspartner ifølge indretningen af det nye pastorat, som de to kirkesogne omfatter. Nævnes skal også, at du selv har stemt for hendes ansættelse for et år siden og i øvrigt kender Birgitte fra tidligere.

Vi undres, for du har ikke tidligere stemplet en sognepræst ved Tømmerup Kirke. Vi undres også over, at dit udfald lanceres en fredag i avisen uden orientering på forhånd til Birgitte og Klaus. Du var åbenbart for fej til at fortælle dine samarbejdspartnere, at de kunne forvente en offentlig sviner.

Lykkedes dit felttog? Næ, du har skudt dig selv i foden. Spørg sognepræsten, hun fået talrige sympati-tilkendegivelser, og Klaus oplever det samme. Mange spørger til, hvad du egentlig har gang i, og de samme konkluderer ofte: ”- Åh, det er bare en Thøger”.

Egentlig skulle du trække dig fra rådet eller undlade genopstilling, når der inden længe skal holdes valg. Menighedsrådet i Tømmerup består i dag blot af to ægtepar, flere medlemmer har nemlig forladt det siden valget i september 2020. Så al din snak om bred fundering i lokalområdet, har ingen genklang i virkeligheden.

Du skal nok tage en alvorlig snak med dig selv om, hvad der gavner Folkekirken og kirkelivet i det nye pastorat. Du lægger ikke skjul på, at det ikke er din livret, så hvorfor være med!

Vi kan endvidere konstatere, at du ved flere lejligheder har undladt at indkalde Birgitte Saltorp til menighedsrådsmøder, hvor hun dog er født medlem som præst i sognet.

Med dine udfald, har du malet dig selv op i et hjørne med meldingen om, at du ikke vil anbefale nogen at søge den ledige stilling som præst i Tømmerup Kirke, så længe Birgitte er ansat ved Tømmerup og Nyvangs kirker. Mon du egentlig bliver spurgt? Og så sætter du yderligere trumf på ved patetisk at hævde, at du handler for at redde Tømmerup Kirke.

Arbejdsmiljø

Vi blev valgt til menighedsrådet i Nyvangskirken i 2020, og vi havde ikke været medlemmer længe, før vi oplevede det dårlige arbejdsmiljø, som hersker i kirken i adskillige år.

Det har fået lov til at florere og vakt stor undren udadtil. Faktisk foregår der en indendørs borgerkrig, der handler om magt, indflydelse og selv-promovering blandt flere af de ansatte. Der er omkring 10 medarbejdere, og de involverede har forskellige dag-til-dag-alliancer og dagsordener. Desuden har flere familiære relationer.

Der har været mange samtaler og møder for et bedre arbejdsmiljø, men åbenbart forgæves. Og nu er både biskop og provst involveret, og flere ansatte danner front mod sognepræsten. Og sagerne - ja - vi er bundet af vores tavshedspligt, og den skal respekteres, selv om vi har stor forståelse for menighedens ønske om åbenhed og ro.

Et rygte kan vi dog aflive. Vi har ikke købt fire mobiltelefoner til 40.000 kroner. Den udgift klarede det tidligere menighedsråd, som en af sine sidste gerninger. I det hele taget har økonomi og regnskaber fyldt meget, siden vi blev valgt i 2020. Vi var nemlig nødt til at gå flere år tilbage for at få styr på økonomien, og der er stadig hængepartier.

Vi har sagt farvel, fordi udviklingen blev for broget, men ingen skal være i tvivl. Vi er stadig ryg for sognepræsten! Og hvis nogen har lyst til at gøre den bredere, så er I hjertelig velkommen.

Heidi Lillevang, Sven-Aage Berg og Klaus Ødegaard

Del