Nøglen blev overdraget

Fra årsskiftet har de godt 350 medarbejdere på raffinaderiet i Kalundborg og to tilknyttede terminaler fået ny arbejdsgiver.

Nøglen blev overdraget A. Gary Klesch, bestyrelsesformand i Klesch Group (th) sammen med den nye adm. direktør for Kalundborg Refinery, Wouter de Jong, foran raffinaderiet i Kalundborg mandag morgen. Foto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Mandag morgen var der travlt på det tidligere Equinor (der stadig af mange huskes som Statoil), der nu hedder Kalundborg Refinery. Fra årsskiftet har de godt 350 medarbejdere på raffinaderiet i Kalundborg og to tilknyttede terminaler fået ny arbejdsgiver. Klesch Group har overtaget for Equinor Refinery Denmark A/S, og raffinaderiet hedder altså nu Kalundborg Refinery.

Med ejerskiftet skifter raffinaderiet i Kalundborg og de tilknyttede terminaler i Kalundborg og Hedehusene navn og logo til Kalundborg Refinery. Danmarks største raffinaderi blev mandag morgen officielt overdraget fra norske Equinor til engelske Klesch Group. Flagene blev hejst i flagstængerne – Kalundborg Refinerys flag, Klesch Group samt søster raffinaderiet i Tysklands flag, og nøglen blev overdraget.

A. Gary Klesch, der er ejer og bestyrelsesformand i Klesch Group bød velkommen til de mange fremmødte, herunder borgmester Martin Damm. Han udtrykte i sin korte tale, at han var taknemmelig for tålmodigheden hos medarbejderne med processen fra at skrifte fra Equinor til Klesch Group.

”Det er faktisk et år siden, at jeg kom her første gang. Sådan en proces tager lang tid, og jeg siger tak for tålmodigheden hos  alle de implicerede. Herudover byder jeg alle de ansatte samt nye ansigter velkomne. Jeg ser frem til at møde jer alle over de næste dage,” sagde A. Gary Klesch.

Derefter talte den tidligere raffinaderidirektør for Equinor i Kalundborg, Sølvi Storsæter Bjørgum, kort: ”Jeg har mødt en masse fantastiske og kvalificerede mennesker i min tid som CEO for Equinor i Kalundborg. Jeg vil savne jer alle. I får med mennesker at gøre, der hver dag tager ansvar, og som er fantastiske til at samarbejde. Samarbejde er noget de kan på raffinaderiet i Kalundborg.”

Borgmester Martin Damm (V) sluttede af med at byde velkommen og ønske tillykke til de nye ejere af raffinaderiet i Kalundborg.

”Tillykke til Klesch Group og tillykke til alle de ansattte, der har været her i mange år. Håber I vil være med på den nye rejse. I er de første med den industrielle symbiose i Kalundborg, og nu starter altså en ny rejse, og I vil være med til at udvikle og se ind i en ny grøn udvikling. I skal vise, hvad vi kan i Danmark og især her i Kalundborg. Tillykke til jer alle, vi vil følge jer spændt fra kommunens side også,” sluttede borgmesteren.

Kalundborg Refinery

Raffinaderiet i Kalundborg er Danmarks største, og producerer hvert år omkring 5,5 mio. tons olieprodukter. Udover raffinaderi, tank- og havneanlæg i Kalundborg omfatter virksomheden også en produktterminal i Hedehusene, der udleverer benzin og olieprodukter til forsyning af hovedstadsområdet. Det sker via to rørledninger fra Kalundborg.

Raffinaderiet er en aktiv del af Kalundborgs industrielle symbiose, hvor en række af Kalundborgs virksomheder udnytter restprodukter hos hinanden. Raffinaderiet bidrager med kølevand og ammoniumthiosulfat, som er et restprodukt ved fjernelse af svovl fra råolien. Ammoniumthiosulfat afsættes nu til en gødningsproducent frem for at blive afbrændt.

Klesch Group

Klesch Group med hovedkontor i London og Geneve er aktiv inden for raffinaderidrift og investeringsvirksomhed. Gruppen beskæftiger mere end 1.000 ansatte i syv lande blandt andet Tyskland, Schweiz og Storbritannien. Gruppen har en samlet årlig omsætning på ca. 6 mia. euro (44,6 mia. kr.).

Del