Nødraket over Kalundborg fjord er affyret fra land

Under Forsvarets indsats fik politiet via lokale borgeres oplysninger fra sociale medier oplysninger om, at nødraketten måske kunne være blevet affyret fra et område ved Nyrupskolen, hvor flere unge mennesker befandt sig.

Nødraket over Kalundborg fjord er affyret fra land

Af Jens Nielsen

Tirsdag aften blev der iværksat en redningsaktion i Kalundborg Fjord efter, at der var set et nødblus på himlen. Bl.a. blev Marinehjemmeværnets fartøj Holger Danske indsat i eftersøgningen. 

Tirsdag aften kl. 19.39 fik politiet via alarmcentralen en underretning om, at en nødraket var blevet set over Kalundborg fjord.

Politiet underrettede Forsvarets redningstjeneste, men Forsvaret var allerede bekendt hermed og i gang med at kontakte søfarende i området for nærmere oplysninger. Ingen fartøjer til søs havde dog meldt om problemer, oplyser politiet.

Marinehjemmeværnets fartøj Holger Danske var tirsdag aften på øvelse i Kalundborg Fjord og blev sat ind i redningsaktionen og blev bedt om at sejle til Sejerøbugten, idet en mand på et skib ankret op i Kalundborg Fjord havde set nødraketten som værende inde over land.

Under Forsvarets indsats fik politiet via lokale borgeres oplysninger fra sociale medier oplysninger om, at nødraketten måske kunne være blevet affyret fra et område ved Nyrupskolen, hvor flere unge mennesker befandt sig.

Oplysningerne blev videregivet til Forsvaret og de myndigheder, som var blevet indsat i de nærmere undersøgelser af sagen.

Politiet fik ingen meldinger om personer eller fartøjer i nød i fjorden, hvorfor indsatsen i anledning af den observerede nødraket blev koordineret og styret af Forsvaret.

Redningsindsatsen blev afblæst efter en times tid.

Midt- og Vestsjællands Politi har ikke yderliger oplysninger omkring de eventuelle unge mennesker ved Nyruposkolen som kan have affyret nødraketten.

Bøde eller fængsel

Hvis man for sjov sender en nødraket afsted, det kan resultere i bøde eller fængsel i op til 3 måneder.

Del