Nødråb - stop debatten om besparelser gør arbejdet

Nødråb - stop debatten om besparelser gør arbejdet

Læserbrev: Nødråb - stop debatten om besparelser gør arbejdet

I forbindelse med spørgsmål til politikere både i regeringen og kommunerne er jeg blevet klogere på hvad budgetter og budgetforlig indebærer. Budgetter og budgetforlig kræver handling og forhandling, handling fordi den danske velfærdsmodel lider overlast og forhandling, fordi der er mulighed for at forhandle, men det kræver, at man har modet og er villig til at gøre det.

Hvis budgetloven anvendes som tiltænkt vil besparelser ikke kunne finde sted grundet Budgetgarantien. Budgetgarantien bliver kun årsag til besparelser grundet spareiver hos kommunerne og regeringen. Når de tilladte midler ikke anvendes bliver næste års midler reduceret, fordi dette års budgetter lægges ud fra sidste års budgetter og deri ligger besparelsen år efter år efter år, hvis ikke man anvender de midler man må. Der er yderligere mulighed for at søge om at øge servicerammen eller søge puljetilskud.

Budgetloftet er den pulje tildelt fra regeringen, som man må anvende, serviceloftet er den pulje regeringen vælger at anvende og den pulje som skal fordeles mellem landets kommuner. Kommunernes serviceloft (serviceramme) er lavere end statens budgetloft.

Borgmesteren og kommunalbestyrelsen kan ved at anvende alle midler tildelt af regeringen vise et behov for tilførelse af flere midler til den fælles kommunale pulje ved forhandlinger mellem KL (kommunernes bestyrelse som forhandler budgetter med regeringen) og regeringen (folketinget).

Regeringen kan ved at anvende alle midler forhandlet med  EU (en økonomisk og politisk union mellem 27 lande) vise behov for flere midler til Danmarks velfærdssamfund.

Budgetkravet er den pulje EU og regeringen ud fra BNP (et mål for et lands værditilvækst) har forhandlet at Danmark må anvende, budgetrammen er den pulje, som Danmark vælger at anvende og som skal fordeles mellem kommunerne.

Danmarks budgetramme er lavere end EU's budgetkrav og ifølge aftale må BNP anvendes op til 1%, DK anvender 0,5%, mens BNP er på 5% .

Regeringen kan ved at anvende alle midler aftalt med EU vise et behov for, at EU skal lade Danmark anvende de midler som ligger i statskassen og kommunekassen, som bare brændes af på dyre renter.

Budgetloven betyder at midlerne fordeles fra EU og regeringen i en pulje, hvis vi på alle parametre er økonomisk velstillede handler det vel om, at anvende Budgetloven, som den var tiltænkt at skulle anvendes, lægge budgetter efter behov, så de tilpasses økonomiske udgifter samt velvilje til at velstillede kommuner som Kalundborg kommune forhandler mere solidarisk med mindre velstillede kommuner under forhandlinger mellem KL og regeringen?

Velfærdsområdet handler om at kommunerne øger forbruget og dermed øger indkomsten til forbruget, holder hjulene i gang omkring på de menneskelige områder, nøjagtig som på samme vis, som i erhvervslivet, så mon ikke det er en politisk prioritering om man vil løfte velfærden?

Maria Farrel Larsen

Søndergade 16, 4490 Jerslev

Del