Naturstyrelsen har fundet for høje PFAS-værdier i Kalundborg Kommune

I Kalundborg Kommune er der også fundet koncentrationer af PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdier, bl.a. på Røsnæs og på Reersø. 

Naturstyrelsen har fundet for høje PFAS-værdier i Kalundborg Kommune
Oversigt over prøvetagning (græs) Grøn Indikatorværdi ikke overskredet, 0,42: Sum 22 PFAS µg/kg vv (Højeste værdi påvist på lokalitet) Rød Indikatorværdi overskredet ND = indhold ikke påvist

Af Jens Nielsen

Naturstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen gennemført en stikprøveundersøgelse for PFAS på 60 af statens arealer ved vestvendte kyster i Jylland og på Sjælland samt på syv af statens arealer langs den jyske østkyst. Der er i græsprøver fundet koncentrationer af PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdier på 60 ud af 67 arealer og i vandprøver på 9 ud af i alt 47 arealer. Også i Kalundborg Kommune er der fundet for høje koncentrationer af PFAS.

Naturstyrelsen bortforpagter som statslig lodsejer en række af statens naturområder til naturpleje og afgræsning med kvæg. For at bidrage til et overblik over mulig forekomst af PFAS i græs og vand på arealer tæt på havet, har Naturstyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen gennemført en stikprøveundersøgelse på nogle af Naturstyrelsens arealer. 

Der er primært tale om stikprøver i et bælte på én km fra havet langs Vestkysten fra Skagen til grænsen og langs den sjællandske vestkyst fra Rørvig til Skælskør. Her har Naturstyrelsen ca. 350 arealer, som afgræsses eller bruges til slæt. Ud af dem indgår 60 arealer i stikprøveundersøgelsen, hvor der nu i græsprøver er fundet PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdier i 55 ud af 60 arealer. Derudover er der undersøgt overfladevand på 47 arealer, her er der fundet PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdier for vand i ni af prøverne.

I Kalundborg Kommune er der også fundet koncentrationer af PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdier, bl.a. på Røsnæs og på Reersø. 

De landmænd, som forpagter arealer, hvor der er taget prøver, har fået direkte besked om prøveresultaterne, oplyser Naturstyrelsen. Samtidig har Naturstyrelsen underrettet de relevante myndigheder om prøveresultaterne. Det er op til Fødevarestyrelsen at vurdere, om prøveresultaterne på det enkelte areal, kræver yderligere undersøgelser f.eks. ved at analysere de dyr, der har afgræsset arealet eller græs som er høstet på arealet. De nuværende resultater giver således blot en indikation på, at der kan være et problem. Desuden oplyser Niras, som har gennemført undersøgelsen, at der altid vil være usikkerheder i den slags prøvetagninger og efterfølgende analyser.

Tidligere prøver har indikeret, at PFAS generelt findes i højere koncentrationer i havet ved vestvendte kyster end ved østvendte kyster.

Hvad er PFAS?

PFAS dækker over en stor gruppe af kemiske stoffer, der blandt andet har vand-, snavs- og fedtafvisende egenskaber.

Fluorstoffer har særlige egenskaber, og det har ført til, at brugen af dem er meget udbredt. Stofferne bliver blandt andet brugt i en lang række hverdagsprodukter. For eksempel tøj, sko, mademballage og plejeprodukter.

Stofferne kan skade miljø og sundhed, samtidig med at de er meget svært nedbrydelige. Derfor er går de også under betegnelsen 'evighedskemikalier.'

PFAS er også kendt under navnene:

  • Fluorstoffer

  • Perfluorerede stoffer

  • PFC'r

  • Fluorcarbon

Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Del