Naturpolitisk kagebord – hvor stor en bid får naturen?

Der var stor spørgelyst til debatmødet og man kom langt omkring i den naturpolitiske dagsorden

Naturpolitisk kagebord – hvor stor en bid får naturen? Lørdag var der naturpolitisk vælgermøde på Fugledegård. Privatfoto

Lørdag eftermiddag var der naturpolitisk vælgermøde på Fugledegård. Mødet var arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg. Et særdeles velbesøgt naturpolitisk valgmøde med omkring 80 deltagere hvor temaet udelukkende var natur og adgangskravet til de deltagende kandidater var en naturpolitisk kage, som symboliserede kandidaten/partiets natur og miljøpolitik.

Ulrik Heimann (DN) var ordstyrer og kandidaterne fik hver fire minutter til at præsentere deres grønne profil og mærkesager.

Taget ud fra paneldeltagernes engagement og iderigdom skulle man ikke tro, at naturen må nøjes med så lille en bid som 0,41 % af den kommunale kage, skriver Danmarks Naturfredningsforening.

Der var stor spørgelyst til debatmødet og man kom langt omkring i den naturpolitiske dagsorden; Byggeriet i Klosterparken, trafikbegrænsning på Vesterlyng, dumpning af slam fra havnen i Jammerland Bugt, mere ”vild med vilje” i almene boliger, manglende biodiversitet og de store græsarealer ved mange virksomheder, affald i naturen, stort kommunalt svigt i vandplanarbejdet, konsekvenser ved fortsat vandindvinding af overfladevand fra Tissø, adskillelse af kloakvand og regnvand.
Kattegatforbindelsen fik også en tur og ingen i af kandidaterne støttede en fast forbindelse med motorvej over Asnæs eller Røsnæs. Her spændte synspunkterne fra tunnelløsning til ingen fast forbindelse overhovedet.

Flere spørgere udtrykte stor glæde over den eksisterende natur i kommunen, men også stor bekymring om kommunens vilje til at pleje og overholde gældende regler og love.

Flere politikere fremsatte ønske om at opdele teknik- og miljøudvalget i to separate udvalg. Teknik og byggesagsspørgsmål fylder for meget på dagsordenen i udvalget, og naturpolitiske sager får al for lidt tid og opmærksomhed. Fx er udvalget nu i gang med sit tredje udkast til en ny naturpolitik og kommer alt for langsomt fremad, oplyser Danmarks Naturfredningsforening.
Flere paneldeltagere påpegede sammenhængen mellem den langsomme sagsbehandling og en stærk underbemanding på naturområdet som en årsag til de manglende kommunale initiativer og projekter. Der var opbakning fra alle paneldeltagere til at gøre noget ved personaleressourcerne indenfor naturområdet.
DN holder skarpt øje med om dette valgløfte indfries i den kommende valgperiode.

Borgmester Martin Damm sluttede mødet af med en opfordring til DN Kalundborg om at tage initiativ til et offentligt dialogmøde med politikerne en gang om året om lokale spørgsmål indenfor klima, miljø og natur. En opfordring DN tager til sig og arbejder videre med.

Fakta:
I panelet sad; Per Kjær Erichsen (A), Hans Munck (B), Jesper W. Hansen (C), Tonny V. Pedersen (D), Hans Kurt Jørgensen (O), Thomas Hiorth (SF), Martin Damm (V), Hasse Jensen (Æ) og Niels Erik Danielsen (Ø)

Del