Naturen har trange kår i Gørlev

Naturen har trange kår i Gørlev

Læserbrev: Naturen har trange kår i Gørlev

Naturen har trange kår i Gørlev, det "mere eller mindre selvbestaltede "Gørlev lokalråd"" som i realiteten kun repræsenterer sig selv, og som ikke har noget ansvar for sine beslutninger og handlinger, har foreslået, at bygge en "vold" mellem Kalundborg Landevej og Gørlev sø, "Lokalrådet anfører, at det skulle være en "jordvold"; men sandheden er, at der er tale om deponering af affald fra byggeprojekter i Kalundborg.

Den foreslåede vold skulle være 6 meter høj, hvilket er mere end 3 gange højden på den nu nedrevne Berlinmur. Volden skulle have en bredde , som bevirkede at de plantede egetræer, som Danmarks Naturfredning skænkede i anledning af foreningens 100 års jubilæum, skulle fjernes og "deporteres til Vandværkshøjen.

Gørlev Sø blev for ca 30 år siden anlagt som et naturprojekt, hvor naturen skulle udvikle sig på sine egne præmisser, og det er stort set blevet respekteret; men "Borgerrådet" ønsker åbenbart , at omdanne området til en overdimensioneret villahave/park, og tilbyder at tilplante den foreslåede vold med blomster, man kan så forestille sig hvordan naturprojektet vil se ud med søde rosen- og tulipanbede naturligvis omkranset af sirlige buksbomhække, jeg kan kun anbefale "Borgerrådet, at anskaffe sig en kolonihave i stedet for at ødelægge den naturperle, som Gørlev Sø har udviklet sig til.  

Borgerrådets overdimensionerede og uigennemtænkte plan er af en sådan størrelse, at det eneste sammenligningsgrundlag vi har er Københavns befæstning.

Tanken om en randbeplantning er tiltalende, med eller uden vold; men dimensionerne for volden er helt uantagelige, hvis der skal bygges en vold, så skal den bygges af muldjord, og ikke af og ikke af byggeaffald,, som en entreprenør skal skaffe af vejen til billigste pris, og den bør den ikke overstige 1 m i højden og 5 - 7 meter i bredden, hvis den så tilplantes med hurtigvoksende træer og buske f. eks, syrener, hyben forsytia o.l.vil der hurtigt dannes en ret effektiv "støjvold" og samtidig vil søen få en smuk ramme som også vil give egetræerne bedre vækstbetingelser, så de kan vokse op til glæde for kommende generationer.

Med venlig hilsen og tak for optagelsen

Holger Molen
Gørlev Mose 7
4281 Gørlev

Del