Naturbeskyttelse?

Naturbeskyttelse?

Læserbrev: Naturbeskyttelse?

Røsnæs Udviklings og Beboerforening (RUB) har fået stillet en million kroner til rådighed af Nordeafonden til et projekt der omfatter en bålplads, et landmark som er et trædæk, en motionssti, en bygning i naturen og nogle sheltere. Projektet omfatter også et kogræsserlav, renovering af nyttehaver og et nyt toilet.

Projektet ligger tæt ved kysten og derfor har Kystdirektoratet, som er den myndighed der kan give en eventuel dispensation, vurderet projektet. De er klar i mælet, kun forslagene om kogræsserlav, nyttehaver og toilet kan accepteres.

På trods af den klare melding fra Kystdirektoratet stemte Venstre, Frit Borgerligt Fællesskab, nogle socialdemokrater, en SF’er og Kalundborglisten for projektet. Hans Munk fra det radikale venstre, blev rigtig radikal, han talte imod projektet, men stemte for det.

Kystdirektoratets holdning har været kendt siden begyndelsen af februar, så der har været tid til at tilpasse projektet eller flytte det, så det kunne godkendes af myndighederne. Samtidig kunne man måske have imødekommet de over 200 borgere fra området der har skrevet under i protest mod RUBs projekt.

Niels Erik Danielsen

Kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten

Del