Naturbeskyttelse?

Naturbeskyttelse?

Naturbeskyttelse?

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om der skal bygges et hotel på Klintegaarden. Det virker useriøst, al den stund, at kommunen har fået afslag på afslag både i ankenævn og byret ja selv af daværende venstreminister Troels Lund Poulsen. Det er By-, Land- og Kirkeministeriet der muligvis åbner for at bygge hotel på den smukke naturgrund. Forsøget på at komme ind under Venstreregeringens 10 pilotprojekter med byggerier langs vores kyster i 2014 lykkedes nemlig ikke. Seks af de ti kyst projekter fra 2014 blev ikke realiseret, sandsynligvis fordi man ikke kunne tjene penge på dem.

Der er behov for hotel i Kalundborg, men hvor stort er behovet? Det vil sandsynligvis primært være forretningsforbindelser til industrien der har behovet. En placering i byen vil for dem være optimalt i den sammenhæng, eller ved Rådhuset, som der har været planer om. Havneområdet kunne også være en mulighed, hvis Havnen kunne finde et andet sted til de langt fra kønne containere. Når forretningsfolkene så skulle stresse af, kunne de leje en cykel på hotellet og køre ud og opleve den smukke natur ved Klintegaarden. Særligt smukt vil det være når kommunen får ryddet brandtomten, vedtaget den manglende plejeplan og gennemført naturgenopretning på Klintegårdsområdet.

Niels Erik Danielsen, kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten Kalundborg

Del