Når den indre svinehund fodres

Når den indre svinehund fodres

Når den indre svinehund fodres

Igennem længere tid, har jeg konstateret, at der bruges en unødvendig, personlig og hård retorik – der er adresseret til forskellige folkevalgte i vores kommune. Det sker, når der er borgere, som er uenige i forskellige politiske processer og beslutninger. Lad mig komme med et konkret eksempel fra TV Kalundborgs kommentarspor:

”Det er jo ikke meget de damer tænker, når man bl.a. fastholder at et bibliotek skal på havnen. Den almindelige borger har langt til indflydelse på en proces, som turist mæssigt kunne højne lidt, for byen som i den grad savner styring, hvordan den skal se ud. Damerne sidder endda med indflydelse, der sker bare intet.” citat: Jan Laiback

Citatet figurerer i kommentarsporet, til et læserbrev med titlen: ”At tænke ud af boksen” bragt d. 11/2-23, skrevet af Jens Kallehave, som er bestyrelsesmedlem i Det Maritime Værksted.

I skrivende stund, har denne kommentar, heldigvis, kun høstet et enkelt like fra afsenderen af læserbrevet, som er Jens Kallehave. Et like er alligevel ganske lidt, hvorfor jeg antager, at det glædeligvis er en meget lille målgruppe, der vil bakke op om at skrive om andre mennesker på den måde.

I ovenstående citat ser vi, at Aase Due (A) og Kristine Vesterskov Olsen (A) reduceres til at være damer med indflydelse, hvor der intet sker. Den retorik er interessant – særligt i 2023! For det første er Aase og Kristine mere end damer, de har et navn(!) og er begge folkevalgte for Socialdemokratiet i Kalundborg Kommune,  – og derfor er det en selvfølge, at have dialog om forskellige aktuelle politiske emner.

Begge er valgt på demokratisk vis i vores kommune af borgere, som ønsker at netop de er deres stemme i kommunalbestyrelsen. Vi må altså forså i citatet, at Laiback ved, at Aase og Kristine ikke laver noget politisk! Det er ellers noget af en påstand at komme med. Jeg tænker, det handler om, at Kristine og Aase i deres læserbrev på TV-Kalundborg har ytret, at de er uenige i Det Maritime Værksteds holdninger til deres placering. Jens Kallehave skriver i sit læserbrev:

”Men det ser mere ud som om mindretallet godt må komme med til bal hos Borgmesteren, hvis bare man bliver siddende som bænkevarmer og ikke prøver at komme ud på dansegulvet.” ………”Tør medlemmer af kommunalbestyrelsen og styregruppen Bynær Havnepark rejse sig fra bænken og komme ud på dansegulvet?”

Det er simpelthen så vild en udtalelse at komme med og den afslører, at Kallehave ikke ved, hvordan demokratiet fungerer eller også er han fejlinformeret om, hvordan processen er i kommunalbestyrelsen.

I et demokrati, må man godt være uenige – alle har deres gode grunde, argumenter og faglige betragtninger til at træffe de beslutninger, der nu engang træffes politisk. Resultater skabes nu engang bedst ved at indgå i dialog og konstruktive samarbejder i den virkelige verden.

Özlem Cekic har netop skrevet en klumme på www.berlingske.dk, der hedder: ”Mobning på Christiansborg gør folk syge”. Den handler bl.a. om, hvorfor man skal straffes for at tilkendegive sin holdning som politiker, og hvor barsk en kultur der er på Christiansborg. Det er et miljø, der bl.a. er præget af hård konkurrence, magtkampe, hård retorik, isolation og voksenmobning – alt sammen faktorer, der kan gøre folk syge. Vi skal nødig komme dertil, hvor folkevalgte aldrig har lyst til at indgå i debatter pga. en hård retorik og offentlig udskamning, fordi nogle borgere har andre holdninger.

Anja Wuust Henriksen, formand Socialdemokratiet RRO, Kalundborg Kommune

Del