Næste generation skal inspireres til at overveje en Erhvervsuddannelse

Gennem projektet får børn mulighed for at opdage deres passion for håndværk og erhvervslivet og forstå, at der er utallige muligheder inden for disse områder.

Næste generation skal inspireres til at overveje en Erhvervsuddannelse
Kan pædagogstuderende og deres underviser på Professionshøjskolen Absalon Roskilde, en erhvervskonsulent fra Kalundborgegnens Erhvervsråd og en passioneret kok fra Cafe Liv i Høng påvirke børns uddannelsesvalg? Privatfoto

Af Jens Nielsen 

Allerede i SFO'en skal børn i 9-års alderen håndtere hammer og murerske som led i et nyt undervisningsformat. Håndværksfagene er rykket ind i indskolingen, og Kalundborg er blandt frontløbere. 
 
Som de første SFO-børn i landet kunne skoleelever fra tre skoler i Kalundborg, Slagelse og Køge tidligere på året se frem til tage et nyudviklet børnesvendebrev. Et pilotprojekt, som Professionshøjskolen Absalon står bag, med støtte fra Tietgenfonden.

Det betyder, at SFO-børn fra Høng Skole i Kalundborg Kommune svinger hammer og murerske og opnår færdigheder inden for forskellige håndværk for til slut stå med det første børnesvendebrev i hånden.
 


Forskning peger på, at børns uddannelsesvalg påvirkes fra en meget tidlig alder og her har pædagoger en nøglerolle.

Kan pædagoger påvirke børns uddannelsesvalg?

Kan pædagogstuderende og deres underviser på Professionshøjskolen Absalon Roskilde, en erhvervskonsulent fra Kalundborgegnens Erhvervsråd og en passioneret kok fra Cafe Liv i Høng påvirke børns uddannelsesvalg? I hvert fald arbejder de sammen om projektet Børnesvendebrev der sigter mod at inspirere og påvirke børn til at udforske håndværk og erhvervsuddannelser fra en tidlig alder. 

Kok Anders Touborg og Erhvervskonsulent Morten Hass Augustsen var forleden forbi pædagoguddannelsen på Absalon i Roskilde. Morten gav en overflyvning om tankerne bag projektet, og ikke mindst vigtigheden af at inspirere unge i en tidlig alder, og på den måde gøre opmærksom på at en faglært fremtid er en super spændende mulighed. Efterfølgende tog Anders over og lavede Risotto sammen med de studerende, gav gode tips til madlavningen og inspiration til arbejdet med børnene.

Tanken er så at de studerende tager ’opskriften’ med ud til de børn de kommer til at arbejde med.

I undervisningen på pædagoguddannelsen præsenterer og diskuterer forsker og projektleder Louise Hvitved Byskov projektets pædagogiske kvaliteter med de studerende, blandt andet hvordan børn kan introduceres for håndværk. Som led i undervisningen og projekt børnesvendebrev, er de studerende en eftermiddag i en SFO og introducerer SFO-børn til forskellige erhverv via workshops som fx redder, kok, elektriker eller blomsterbinder mv. Efter endt workshop får børnene et børnesvendebrev, hvor de pædagogstuderende i den forbindelse fortæller om erhvervet, som børnene har fået et indblik i via workshoppen

Projekteret udvikler således en række spændende workshops, der vil blive tilgængelige online. Disse workshops giver børn, og deres pædagoger, mulighed for at dykke ned i forskellige håndværksfag. Ifølge docenten Mikkel Snorre Boysen, som er til tilknyttet projektet, er pædagoger væsentlige at engagere, da de har en nøglerolle i forhold til at udvide børns horisonter, og de har en forpligtelse til at åbne børns øjne for mulighederne i erhvervsfag.

"Børnesvendebrev." ønsker at bane vejen for en bredere forståelse af, at en faglært uddannelse er en værdifuld og meningsfuld karrierevej. Gennem dette projekt får børn mulighed for at opdage deres passion for håndværk og erhvervslivet og forstå, at der er utallige muligheder inden for disse områder.

Del