Nærvær på afstand

Helle Kanding Fluegel, mentor på Allikelund Gymnasium. Privatfoto

Torsdag den 12. marts blev eleverne på Allikelund Gymnasium bedt om at blive hjemme, foreløbigt i 2 uger. For mange er det et kærkomment break i den vanlige trummerum, for andre har det store omkostninger, når de velkendte rutiner og den faste struktur brydes. 

Dette ved Helle Kanding Fluegel, der arbejder som mentor på Allikelund Gymnasium, og derfor tog hun allerede fredag den 13. marts kontakt til alle de elever, som modtager SPS (specialpædagogisk støtte). 

Formålet med SPS er, at ”SPS skal sikre, at elever og studerende kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse”. Det skal det også, selvom eleverne bliver bedt om at blive hjemme. Netop den tætte, kontinuerlige relation og nærværet er altafgørende ift. at sikre, at eleverne kan uddanne sig på lige fod med andre, så det skal jo fortsætte, også selvom det bliver på afstand. 

Derfor er det vigtigt at fastholde kontakten til eleverne og hurtigst muligt få indarbejdet nye rutiner og ny struktur. F.eks. kan det være en stor hjælp at lave et ”hjemmearbejdsskema” til eleverne og hjælpe dem med at strukturere, hvordan de går i skole hjemmefra. 

De elever, som modtager SPS på Allikelund Gymnasium har også hver uge planlagte samtaler med Helle, og det bliver der ikke ændret ved, selvom det bliver over telefonen eller Lectio. Mange elever er sammen med Helle i gang med forløb, hvor de har forskellige ting, som de skal øve sig på, og her er det også vigtigt, at eleverne oplever, at arbejdet fortsættes, og at der jævnligt følges op på, hvordan det går. 

Helle understreger overfor eleverne, at selvom det måske ikke føles sådan, så ER det mærkeligt, forvirrende og måske endda angstprovokerende, når noget (som Corona) vælter alle rutinerne. Det er en af de situationer, hvor de ikke har kontrol, og som de ikke kan ændre, så derfor skal de fokusere på det, som de har kontrol over og kan gøre noget ved, (f.eks. afleveringer, lektier, følge undervisningen online osv.). 

Generelt er eleverne ved godt mod og gør sit bedste for, midt i al forvirringen, at følge med i lektier og og online undervisning. Imens er Helle nærværende på afstand og sidder klar ved telefonen. 

Del