Museum forsinker næste etape af havneparken

Museum forsinker næste etape af havneparken Tegning af den nye Skibbro som skal gå hele 65 meter ud i vandet ud for Skibbrogade.

Af Jens Nielsen

Den næste etape af Kalundborg Havnepark skulle have været sat i gang her i efteråret, men nu bliver projektet udsat omkring to måneder, da Vikingeskibsmuseet først skal lave undersøgelser på havbunden.

I den såkaldte etape 2 af Kalundborg Havnepark, skal alle ydre værker, dvs. Langebro og Estakaden, udskiftes, ligesom der skal etableres en Skibbro lige ud for Skibbrogade. Samlet pris, godt 35 mio. kr.

Alle planer er klar og arbejdet skulle have været sat i gang her i efteråret, men nu har Vikingeskibsmuseet meddelt, at de først skal undersøge havbunden med dykkere, et arbejder som går i gang i november måned.

”Projektet er sendt i høring fra Kystdirektoratets side, hvor en lang række instanser bliver hørt, bl.a. Vikingemuseet i Roskilde som har med den maritime del at gøre, de er meget overraskenden vendt tilbage, at de godt vil lave nogle forundersøgelser og det er vi nødt til at afvente,” fortæller havnefoged, Michael Høy fra Kalundborg Kommune, og fortsætter,

”Jeg regner ikke med at de finder noget som helst. Da vi startede, var der flere steder skruehuller på otte meter, dem har vi fået lov at jævne ud, så nu er der omkring seks meters dybde. Vi havde slet ingen ide om at de ville gøre indsigelser, da de ikke er kommet da vi byggede de andre kajanlæg, vi har prøvet at komme med alle de argumenter vi kunne finde, bl.a. har vi fået lavet meget præcise opmålinger af hvad der ligger på havbunden og der er intet at se og dem har vi også sendt til dem, så det er lidt irriterende at det hele nu bliver omkring to måneder forsinket.”

Kalundborg Kommune har ikke været i stand til at sende projektet i udbud da man ikke kender den endelige tidsplan.

”Vi regner med at vi i slutningen af denne måned kan sende udbudsmaterialet ud i håb om, at der ikke findes noget på havbunden,” siger Michael Høy.

I projektet der skal sættes i gang, er Især den nye Skibbro, et spændende projekt, med en helt ny 65 meter lang bro som bygges ud i vandet med samme retning som Skibbrogade, der før har ført ned til den oprindelige Skibbro.

Fra den nye Skibbro bliver der adgang til en badezone på 25x50 meter samt en kajakpolo bane på 25x35 meter.

Den terrassering der laves mod vandet gør, at der kun bliver en højde på 70 cm. til vandet.

Arbejdet med at udskifte alle de ydre værker og etablering af den nye Skibbro var oprindeligt planlagt til at skulle udføres over to vintre, men her har styregruppen anbefalet, at det hele laves af en gang med start efteråret 2021 og afslutning forsommeren 2023, men nu bliver hele tidsplanen altså skubbet omkring to måneder.

Del