Munkesø-projekt skal findes frem igen og gennemføres

Det er bynær natur, det er et åndehul midt i byen og kan blive et samlingssted for både idræt og fællesskaber

Munkesø-projekt skal findes frem igen og gennemføres Hans Munk, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Kalundborg Kommune, mener at det projekt som tidligere blev udarbejdet om udvikling af Munkesøen skal findes frem igen og gennemføres. Foto: Jens Nielsen

Tekst og foto af Jens Nielsen

Hans Munk, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Kalundborg Kommune, mener at det projekt som tidligere blev udarbejdet om udvikling af Munkesøen skal findes frem igen og gennemføres, til glæde for både dem der vil dyrke sport og dem som bare vil nyde naturen.

Med spørgsmålet, ’Vil du være med til at udvikle Munkesøen’, blev borgere, erhvervsliv, skoler, institutioner, foreninger, idrætsudøvere og andre interesserede inviteret til et møde om at gøre Munkesøen mere attraktiv som grønt område. Mødet blev afholdt i december 2017 og blev fulgt op af en workshop i maj 2018.

Det kom der en flot rapport ud af fra firmaet Keingart, og så stoppede projektet tilsyneladende der, men Hans Munk, som afløste Ole Glahn i Kommunalbestyrelsen i april i år og nu sidder som formand for Kultur- og Fritidsudvalget, mener at planen skal findes frem igen og gennemføres.

”Nu har der været så meget kritik af, at det kommende byggeri i Klosterparken tager en del af det grønne område, så tænker jeg, Munkesøen er jo et stort grønt område og det ligger helt tæt på hvor husene skal bygges, og der ligger allerede en plan for området, et stort projekt med en sø med broer hen over, naturlegeplads, forskellige former for hytter og sheltere, og skolerne kunne have undervisning i naturen,” fortæller Hans Munk, og fortsætter,

”Det er bynær natur, det er et åndehul midt i byen og det er et samlingssted for både idræt og fællesskaber, der er mange muligheder, det ligger lige til og er med til at Kalundborg stadig er et grønt sted, og dem som frygter, at den indre by skal bebygges og det grønne forsvinder, det er jo lige her, det er bare at plukke de frugter der er på træerne.”

Det projekt som tidligere blev udarbejdet, kostede godt 70 mio. kr., men når havneparken er færdig, så er der luft i anlægsbudgettet som så kunne bruges til et projekt i Munkesøen, mener er udvalgsformanden.

”I år bruger vi mange millioner kroner i havneparken, men når vi er færdig der, så er der luft til at fortsætte her, og man kunne også forestille sig at der blev søgt nogle fonde,” siger Hans Munk, der håber at den øvrige kommunalbestyrelse kan se det rigtige i at finde Munkesø-projektet frem igen.

Del