Motorvejen forventes først påbegyndt i 2024/2025

Motorvejen til Kalundborg lader vente på sig.

Motorvejen forventes først påbegyndt i 2024/2025 Kort fra kommissoriet, der illustrerer linjeføringen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Motorvejen til Kalundborg lader vente på sig. Ifølge Transportministeriet går man ikke i gang med anlægget af projektet før i 2024/2025.

Det fremgår af infrastrukturplan 2035, at projektet med anlæg af Kalundborgmotorvejens 3. etape fra Knabstrup til Kalundborg skal igangsættes i 2022. Anlægget skal detailprojekteres, og der skal gennemføres ekspropriationsforretning. Det forventes, at anlægget af projektet vil påbegyndes i 2024-2025. Anlægget forventes at tage 4 år. Dermed er rute 23 ikke færdig før i 2028/2029.

Kalundborgmotorvejens 3. etape vil være en udbygning af Rute 23 mellem Knabstrup og Kalundborg. Der skal dog ske opdatering af miljøkonsekvensvurderingen, som potentielt kan give mindre justeringer.

”Den seneste miljøkonsekvensvurdering er fra 2012, men den skal opdateres forud for at anlægsarbejderne kan gå i gang. Der er afsat 3 mio. kr. til opdatering af vurderingen, som blandt andet skal rumme nye trafikberegninger, støjberegninger- og støjtiltag, ændrede anlægsforudsætninger, hensyn til beskyttet natur og projektets klimamæssige påvirkning. Miljøkonsekvensvurderingen gennemføres af Vejdirektoratet og ventes færdig i 2023,” skriver Transportministeriet på deres hjemmeside.

Borgmester i Kalundborg, Martin Damm (V), mener dog, at det kan gøres væsentligt hurtigere: ”Jeg afventer noget mere konkret. Men det kan sagtens gøres hurtigere. Det er klart, at der er forskellige ting, der skal på plads først, og det bliver ikke før i 2022. Men den ene halvdel er en udvidelse af motortrafikvejen, og den anden er ny motorvej. Der er altså tale om to entrepriser, som sagtens kan køre sideløbende.”

Første etape åbnede i 2013

Kalundborgmotorvejens første etape åbnede i 2013 på strækningen mellem Elverdam og Kvanløse. Anden etape er en 6,5 kilometer lang strækning syd om Regstrup, som åbnede for trafik i efteråret 2019. Der blev i 2013 truffet beslutning om linjeføringen af Kalundborgmotorvejens 3. etape. Der er med Infrastrukturplan 2035 afsat 1.886 millioner kroner til anlæg af tredje etape af Kalundborgmotorvejen.

Del