Motorvej eller velfærd - det er åbenbart dilemmaet?.

Læserbrev: Motorvej eller velfærd - det er åbenbart dilemmaet?

På kommunalbestyrelsesmødet 23. juni behandlede vi et forslag fra “rød blok”, der skulle pålægge borgmesteren at få udvidet kommunens serviceramme, til de årlige borgmestermøder forud for de kommunale budgetforhandlinger. Nu nærmer budgetforhandlingerne sig. Borgmesteren lod os i debatten bl.a. vide, at man ikke kan komme og foreslå en øget budgetramme (= en forøgelse af kommunens serviceramme) for ens kommune til disse borgmestermøder, fordi så vil man som kommune bliver upopulær blandt de andre kommuner. Faktisk mente borgmesteren, at hvis han havde forsøgt sådan noget, så havde vi nok ikke fået motorvejen til Kalundborg.

Det er jo en påstand, som man hverken kan sige det ene eller det andet til, da der jo ikke er åbenhed om hvad der sker på disse borgmestermøder. Men essensen af debatten fra “blå bloks” side var, at der ikke kunne blive tale om, at borgmesteren skulle kaste sig ind i kampen for bl.a. kommunens svagere borgere.

Som forslagsstillere blev vi kaldt usolidariske og det blev påstået, at vi lavede en “omvendt Robin Hood”, dvs., at vi skulle tage fra de fattige og give til de rige - en helt absurd påstand!

Dette blev illustreret ved at borgmesteren viste en utroligt lille jordbærkage som skulle deles mellem alle kommunerne - og her kan man så tilsyneladende kun Kalundborg tage fra de “fattige kommuner”? Omvendt kunne man vel også tage fra de “rige kommuner”, tænker jeg, hvis vi skal blive i den retorik?

Men i bund og grund handler det jo ikke om at tage fra hinanden, det handler om at finde gode og solidariske løsninger om fordelingen af midlerne. Så jeg mener da, at det er helt legitimt for en borgmester fra Kalundborg, at troppe op til borgmestermøderne og i det mindste forsøge, at få øget kommunens serviceramme. Jeg synes faktisk det er vedkommendes pligt! Argumenter er der masser af, da Kalundborg kommune i opgørelse efter opgørelse er placeret lavt på vigtige velfærdsparametre, som f.eks.:

  • normeringer i daginstitutionerne
  • kvaliteten i folkeskolen
  • unge på offentlig forsørgelse
  • satsning på tidlig indsats
  • ældreplejen
  • kulturområdet

Kalundborg er tildelt næsten 100 millioner i udligningsreformen netop fordi vi har behov for at udvide servicerammen. Derfor er det meget ærgerligt, at vores borgmester ikke vil forfølge den mulighed - han afviste som jeg hørte det ikke at det er en mulighed, kun at han ikke vil gøre det.

Thomas Malthesen Hiorth, kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg, Azaleavej, Svebølle.

Del