Morsekoder, naturløb og insektjagt på skoleskemaet

I Den Lille Spejderuge er alle ugens dage planlagt med aktiviteter, der giver eleverne et større kendskab til naturen og naturfaglige fænomener.

Morsekoder, naturløb og insektjagt på skoleskemaet
I denne uge har 0. til 2. klasserne på Gørlev Skole deltaget i Den Lille Spejderuge, hvor den almindelige klasseundervisning skiftes ud med undervisning i den friske luft.

gitte@tv-kalundborg.dk

På Gørlev Skole har de yngste klasser i denne uge skiftet klasserne ud med bål, insektjagt og morsekoder. For på skemaet står der nemlig spejderuge.

I denne uge har 0. til 2. klasserne på Gørlev Skole deltaget i Den Lille Spejderuge, hvor den almindelige klasseundervisning skiftes ud med undervisning i den friske luft. I Den Lille Spejderuge er alle ugens dage planlagt med aktiviteter, der giver eleverne et større kendskab til naturen og naturfaglige fænomener.

”Derudover styrker de mange aktiviteter sammenholdet og fællesskabet på tværs af klasserne og årgangene. Vi har kun oplevet glade børn, der leger på kryds og tværs, og som løser opgaver på kryds og tværs. Vi ser nye relationer opstå, og det er vi virkelig, virkelige glade for,” siger Anita Dam, der er børnehaveklasseleder på Gørlev Skole.

Fokus på naturfagligt indhold

I løbet af ugen har eleverne været inddelt i spejderpatruljer, hvor de blandet andet har fanget og undersøgt insekter, lært morsekoder, løbet naturløb og bagt snobrød over bål.

Jeg synes, at det er rigtig sjovt at have spejderuge. Vi har også sat telte op som vores base, hvor vi hver morgen har været samlet alle sammen. Vi har også fanget insekter og undersøgt dem, men det sjoveste var at lave bål og snobrød,” fortæller Magnus fra 1. klasse.

Selv om fællesskabet er vigtigt, understreger Anita Dam, at ugens fokus på det naturfaglige indhold er det bærende for ugen: ”Selv om fællesskab og nye venskaber er en vigtig del af denne uge, så er undervisningens store fokus på naturen, insekterne og de naturfaglige fag det centrale i dagen. Det er fedt, at vi kan rykke klasseværelserne udenfor, så læringen sker på en ny måde, og vi kan mærke, at eleverne får rigtig meget ud af undervisningen på denne måde.”

Sofia fra skolens 2. klasse går til spejder i sin fritid, men hun synes stadig, at den lidt anderledes uge har været sjov: ”Jeg er spejder i forvejen, men jeg synes stadig, at det har været sjovt, at vi har været med i spejderugen. Det sjoveste har været at finde insekter og så også dyreløbet. Vi skal også lære at morse, men selv om jeg ved lidt om det, så glæder jeg mig stadig til det,” fortæller hun.

Den Lille Spejderuge er et samarbejde mellem De Grønne Pigespejdere, Friluftsrådet og TrygFonden, og målet med ugen er blandt andet at give eleverne en smagsprøve på friluftslivet og mærke vejr og vind på egen krop. De klasser, der deltager i ugen, får gratis tilsendt materialer og undervisningsforløb til hver dag, der lever op til årgangens fælles mål, men fordi Gørlev Skoles 1. og 2. årgang også er med i ugen, har lærerne tilpasset indholdet, så alle klassers faglige mål nås: ”Jeg er rigtig glad for, at hele indskolingen er med i Den Lille Spejderuge. Det er klart, at det kræver meget af lærerne at strikke en hel uge sammen, der tilgodeser tre årgange, men de gør det supergodt. Og selvom vi har måttet flytte rundt på nogle timer for at få det til at gå op, så er det det hele værd, når vi ser eleverne arbejde sammen på kryds og tværs, som de gør i denne uge,” siger skoleleder René Bojsen.

Det er tredje år, der holdes spejderuge på skolen, og Anita Dam håber, at det ikke bliver den sidste gang.

”Jeg håber virkelig, at vi kan gøre det igen næste år. Det giver både faglig og socialt så god mening. Så jeg håber bare, at det bliver muligt igen, og at skolen fortsat vil bakke op,” slutter hun af med at sige.

Del