Minister har godkendt ny uddannelse i Kalundborg

Uddannelses- og forskningsministeriet har netop godkendt den nye uddannelse, der skal ligge i Kalundborg.

Minister har godkendt ny uddannelse i Kalundborg
Den engelsksproget kandidatuddannelse kommer til Kalundborg i sommeren 2024. Modelfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Københavns Universitet har ansøgt Uddannelses- og Forskningsministeriet om at udbyde en engelsksproget kandidatuddannelse i Kalundborg fra sommeren 2024, hvilket uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund netop har godkendt, sammen med 12 nye udbud af uddannelser i Danmark.

Københavns Universitet har for en måneds tid siden ansøgt uddannelses- og forskningsministeriet om at etablere en to-årig, engelsksproget kandidat-uddannelse Biosolutions (biologiske løsninger) i Kalundborg. I dag har uddannelses- og forskningsministeriet givet grønt lys til den nye uddannelse i Kalundborg.

Kalundborg er ikke et tilfældigt valg

I ansøgningen skriver Københavns Universitet, at uddannelsen fysisk skal placeres i Kalundborg, idet Kalundborg er et område i en rivende udvikling og allerede huser store biotek- og biosolutionsvirksomheder som Novo Nordisk, Novozymes, Chr. Hansen, UniBio og 21stBio samt en række mindre virksomheder. Det forventes ydermere, at Kalundborg vil tiltrække flere startupvirksomheder, på grund af den basale infrastruktur under Kalundborg Forsyning og Kalundborg Symbiose.

De skriver ligeledes i ansøgningen, at der gennem uddannelsen vil være et tæt samarbejde med virksomheder, især de virksomheder, der ligger i Kalundborg således, at de studerende tidligt i uddannelsen præsenteres for jobmuligheder.

”Virksomhederne i Kalundborg vil altså være involveret i uddannelsen og i de enkelte fagelementer. De vil give praksisnær gæsteundervisning, så de studerende får indblik i, hvorfor læringsmålene i de enkelte kurser er vigtige. Der vil være praksisintegration, hvor de studerende i kurser kan arbejde med cases fra virksomhederne og projekter i samarbejde med virksomhederne, herunder specialer. Det forventes, at størstedelen af specialerne vil ske i samarbejde med virksomheder. Dette vil give de studerende indsigt i de efterfølgende jobmuligheder og sikre dem direkte adgang til virksomheder, som efterspørger dimittender fra Biosolutions,” skriver Københavns Universitet i ansøgningen.

Forventningen er, at tre fjerdedele af de studerende vil være internationale.

Del