Mindeord Jørgen Nielsen

Mindeord Jørgen Nielsen

Mindeord Jørgen Nielsen

Juledag 2022 sov Jørgen Nielsen stille ind, 79 år gammel.

I 1971 åbnede den unge dekoratør Jørgen Nielsen på helt privat initiativ et galleri i den gamle Falckstation på Sct. Jørgensbjerg 35 i Kalundborg. Det blev starten på en lang række spændende udstillinger, som i vid udstrækning blev til i et tæt samarbejde med Kalundborg Kunstforening. Faktisk var galleriet en længere periode kunstforeningens faste udstillingssted.

Galleriejeren Jørgen Nielsen blev hurtigt gode venner med lokale kunstnere som Hans Sørensen og Grete og Mogens Balle, og takket være deres kontakter kom adskillige af udstillingerne i stand. Til udstillingerne i galleriet på Sct. Jørgensbjerg trykte Jørgen Nielsen selv ofte unikke, serigrafiske plakater.

Jørgen Nielsens indsats fik uvurderlig betydning for de følgende årtiers udstillingsliv i Kalundborg. Der tegner sig en lige linje fra galleriet på Sct. Jørgensbjerg over udstillingerne i Kålund Klosters forhal til Bispegården. Alle steder formåede Jørgen Nielsen med usvigelig sikkerhed at kuratere og arrangere udstillingerne, så kunstnernes værker blev præsenteret på bedste vis. Et fint eksempel herpå er den store mindeudstilling for kunstneren Eckhardt Johnsen, som Jørgen Nielsen arrangerede i Bispegården i 2003.

I 1972 trykte Jørgen Nielsen 24 små serigrafier til Chr. Dotremont og Mogens Balles udgivelse Abrupt etc. Serigrafierne blev trykt i galleriet på Sct. Jørgensbjerg i blot 50 eksemplarer i anledning af Dotremonts 50-års fødselsdag - i dag en antikvarisk sjældenhed.

En af Jørgen Nielsens nærmeste venner var kunstneren Hans Sørensen, der stort set altid overlod ophængningen af sine udstillinger til Jørgen, for så vidste han, at det ikke kunne gøres bedre. Det var også Jørgen Nielsen, der spottede de forkullede spær fra Carmens brand i 1973 på lossepladsen og gjorde Hans Sørensen opmærksom herpå. Træresterne blev fragtet til Kalundborg, og som fugl Fønix af asken opstod Hans Sørensens figurgruppeskulptur, der i dag kan ses på rådhuset på Holbækvej.

Jørgen Nielsen var født og opvokset i Istebjerg, uddannet som kommis i Tømmerup Brugs, og han bevarede livet igennem en stærk tilknytning til fødesognet. Ved Tømmeruphallen står således en lille, abstrakt skulptur, som Jørgen Nielsen har udført. En stor kreativitet besad han også.

Jørgen Nielsen blev bisat fra Frederiksberg Kapel 4. januar 2023.

Æret være Jørgens minde.

Palle Bruun Olsen

Del