Milliontilskud betyder, at flere børn og unge kan deltage i kunstneriske aktiviteter

Kalundborg er en af de kommuner, og har netop fået bevilget milliontilskud til projektet.

Milliontilskud betyder, at flere børn og unge kan deltage i kunstneriske aktiviteter 27 kommuner bliver i 2022 en del af initiativet ”Grib Engagementet”, der skal afprøve nye tilgange til at styrke børn og unges aktive deltagelse i aktiviteter inden for blandt andet musik, teater, og billedkunst. Her leder af Musisk Skole Heidi Holme Bjerborg. Arkivfoto: Gitte Korsgaard

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

27 kommuner bliver i 2022 en del af initiativet ”Grib Engagementet”, der skal afprøve nye tilgange til at styrke børn og unges aktive deltagelse i aktiviteter inden for blandt andet musik, teater, og billedkunst. Kalundborg er en af de kommuner, og har netop fået bevilget milliontilskud til projektet.

Kalundborg Kommune deltager endnu engang i Grib Engagementet, og Lejre og Kalundborg kommune har i fællesskab søgt om 2,7 mio. kr. fra en pulje til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur. De to kommuner har fået bevilget delvist tilskud på 1.8 mio. kr.

”Vi kan oplyse, at ”projektet er en videreførelse af pulje 1:’Kulturen Flytter Ud - et kulturelt eksperimentarium for børn og unge’, som Kalundborg kommune også i 2021 modtog en bevilling til i samarbejde med Lejre og Ringsted kommune. Her undersøgte vi, hvordan kunst- og kulturmøder gøres lettere tilgængelige for flere børn og unge i fritiden,” fortæller Sonny Lillevang, souschef på Musisk Skole.

Videreførelsen af pulje 2 modelforsøget er videreudviklet med kompetenceudvikling for faggrupperne, og formålet med at videreudvikle nuværende modelforsøg er at kvalificere, hvordan det tværfaglige samarbejde bedst understøtter børns og unges adgang og deltagelse i kunst- og kulturtilbud.

Vigtigt samarbejde

”For Kalundborg kommunes vedkommende foregår det i Klub-regi, og ligesom sidste års projektforløb, skal Musisk Skoles kunstnere samarbejde med UNG Kalundborg klubmedarbejdere om de unges møde med kunst og kultur i uformelle læringsmiljøer,” tilføjer Sonny Lillevang.

Målgruppen er unge i udskolingen, der får mulighed for løbende uformel deltagelse og fokus på med- og samskabelse i forskellige kunstretninger.

”Vi kan fra sidste års projektforløb udlede, at den bedste effekt ses, når vi samarbejder, og bruger hinandens erfaringer i de samskabende aktiviteter. Vi oplevede, at effekten af det gode samarbejde skete på mange niveauer; både på kommunalt niveau med projektets løbende udviklingsprocesser, på ledelsesniveau mellem musik- og kulturskolerne samt fritidsklubberne, og sidst men ikke mindst på praksisniveau blandt frontpersonalet i aktiviteterne samt mellem børn/unge og kunstnere,” fortæller Kasper Greve Sørensen, der er leder af Ung Kalundborg.

Heidi Holme Bjerborg, der er leder af Musisk Skole, supplerer: ”For at kunst- og kulturaktiviteterne kan nå ud til flere unge i Kalundborg, har projektet oplevet vigtigheden af, at kunstnerne i samarbejde med det pædagogiske personale/klubmedarbejdere tør udfordre deres dagligdag og praksis - og sammen eksperimentere med børn og unge om en kreativ skabende tilgang.”

I projektforløbet bliver der tilføjet kompetenceudvikling for faggrupperne i form af læringsloops med iterative processer, som metode til at kompetenceudvikle pædagoger, klubmedarbejdere og kunstnere sideløbende med kunst- og kulturforløbene i SFO og klub.

De tre er glade for, at have modtaget bevillingen: ”Vi er topglade og superstolte over at have modtaget endnu en bevilling. Vi har et godt fundament med en masse gode erfaringer at videreudvikle projektet på. Det kunne ikke være bedre – Tillykke til Kalundborg!”

13 projekter modtager i alt 20 millioner kroner som en del af initiativet ”Grib Engagementet”, der skal give flere børn og unge lyst til at udfolde sig inden for blandt andet musik, teater og billedkunst. Erfaringerne skal give viden om, hvordan man kan få flere børn og unge til at deltage aktivt i kunstneriske aktiviteter.

Det helt specielle er, at forsøgene tager udgangspunkt i samarbejder – eksempelvis mellem offentlige kunst-/kulturskoler og folkeoplysende aktører som idrætsforeninger eller aftenskoler. På den måde kan man få viden om, hvad der virker og ikke virker i forhold til at række ud til de forskellige grupper af børn og unge, som i dag ikke deltager i kulturelle fællesskaber.”

Ud af de i alt 13 modelforsøg, der modtager støtte fra initiativet, er 6 af dem modelforsøg fra 2021, der bliver videreført, mens 7 forsøg er nye.

Del