Midtbyen.

Læserbrev:

Midtbyen   

Nu er projekt Kalundborg Midtby præsenteret på et virtuelt møde. Der er noget positivt, men også noget negativt ved projektet. Det positive er, at der skabes en forbindelse mellem Højbyen og den lange gågade, samt at området mellem Bredgade og Slotsvænget er med i planen.

Det er en stor opgave at udvikle Midtbyen, som kommunen ikke kan finansiere alene, men der har heller ikke været vilje i kommunens ledelse til at afsætte nødvendige midler der sammen med fondsmidler kunne udvikle området.

Nu har AP Pension vist interesse for opgaven. De skal naturligvis tjene på projektet. Måske var det derfor, at vi ved det virtuelle møde blev præsenteret for et større boligbyggeri i Munkesøparken, her er noget af det negative ved projektet. Der er ikke mange naturområder i Midtbyen, uden bygninger eller boliger. Munkesøparken er et af dem, Klostertorvet er et andet område uden bygninger, som skaber et åndehul i Midtbyen.

Martin Damm sagde på mødet, at kontorer ikke skaber meget liv i et område efter fyraften. Det kunne jo tyde på, at Kaalund kloster skal blive til noget andet end Borgerservice. I den forbindelse tror jeg det er vigtigt, at kommunens ledelse melder ud, hvad de mener der skal ske med Kaalund kloster. Det er jo fint at tale om borgerinddragelse og indhentning af ideer. Men hvad mener den politiske ledelse i kommunen om udviklingen af midtbyen.

Borgerne i Kalundborg ved jo udmærket, at AP Pension ikke er et filantropisk selskab. Eftersom AP Pension betaler mange millioner, så vil de naturligvis have afgørende indflydelse på, hvad pengene skal bruges til.

Det var lidt uklart på mødet om alle kan leje sig ind i en af AP Pensions boliger? Og så er der jo også mange udfordringer. Trafikken er allerede nu tæt i midtbyen og omkring midtbyen. Der bliver ikke færre biler med flere boliger, tværtimod. Og der bliver ikke mere plads til parkering med flere boliger, tværtimod.

Niels Erik Danielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Del