Mere Velfærd.

Læserbrev:

Mere Velfærd.

Martin Damm varmer op til en skattesænkning, som vil gavne de rige. Fordi ved kommunal skat betales der det samme af den først tjente krone som af den sidst tjente krone. Det betyder også, at det ikke er mange penge de lavestlønnede får ud af en skattesænkning. Ved en kommunal skattesænkning på 0,4% mister vi for 30 mio. kr. velfærd.

Kalundborg kommune har nogle af de laveste normeringer i daginstitutionerne. Vi har 25% af eleverne der i afgangsklasserne dumper og ikke kan komme videre i uddannelsessystemet. Vi har et stort behov for trafiksikkerhed stort set overalt i kommunen. Så der er i allerhøjeste grad brug for velfærdsmillioner.

Niels Erik Danielsen

Kommunalbestyrelsesmedlem

Del