Mere skov.

Læserbrev: Mere skov

Ifølge Nordvestnyt vil Hans Kurt Jørgensen fra Dansk Folkeparti gerne have mere skov i Kalundborg. Det er på mange måder meget positivt. Her er jeg helt enig med Hans Kurt. I Kalundborg har vi et måltal om at vi skal nå et skovareal på 20 %. Det svarer ca. til en forøgelse fra 5.320 hektar til ca. 12.000 hektar. Hvis vi skal have mere skov, så kræver det at der er flere lodsejere der ønsker at etablere skov. Skovplantning kan stort set kun ske ad frivillighedens vej. 

Men når Hans Kurt gerne vil have mere skov, så forstår jeg ikke hvorfor han stemte imod Enhedslistens forslag fra marts 2019 om, at Teknik- og Miljøudvalget iværksætter en kampagne for mere skov? Venstre som nu betegner sig som grønne og Dansk Folkeparti stemte imod forslaget, da det blev behandlet i kommunalbestyrelsen. Socialdemokratiet og SF stemte for.

Niels Erik Danielsen, kommunalbestyrelsesmedlem Enh.

Del