Mere plads til bier - bestøvning og biodiversitet

Det er LAG Midt-Nordvestsjælland som støtter projektet med 55.400,00 kr., og klubbens medlemmer bygger selv udvidelsen ved frivillig arbejdskraft.

Mere plads til bier - bestøvning og biodiversitet
Forholdene i Svebølle er ikke de største, men det bliver der nu lavet om på. Nordvestsjællands Biavlerforening har nemlig fået støtte til at udvide foreningens lokaler så de bliver dobbelt så store, dvs. fra 20 til 40 kvadratmeter. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Nordvestsjællands Biavlerforening vil gerne udbrede kendskabet til og viden om
bier, bestøvning og biodiversitet, især blandt børn og unge i lokalområdet. Nu får de mere plads til undervisning takket være LAG Midt-Nordvestsjælland.

I mange år har biavlere mødtes ved deres lille klubhus, som er beliggende bag Produktionsskolen, Saltoftevænge i Svebølle. Her mødes medlemmerne for at udveksle erfaring og lære nyt. Det er også her der afholdes begynderkursus for nye biavlere hver vinter.

Samtidig bruges lokalerne til undervisning af skolelever fra hele kommunen som gerne vil blive klogere på bier - bestøvning og biodiversitet.

Men forholdene i Svebølle er ikke de største, men det bliver der nu lavet om på. Nordvestsjællands Biavlerforening har nemlig fået støtte til at udvide foreningens lokaler så de bliver dobbelt så store, dvs. fra 20 til 40 kvadratmeter.

Det er LAG Midt-Nordvestsjælland som støtter projektet med 55.400,00 kr., og klubbens medlemmer bygger selv udvidelsen ved frivillig arbejdskraft.

”I forhold til støtten fra LAG Midt-Nordvestsjælland, så skal vi selv levere 288 timers arbejde, det er en del af aftalen, og så skal vi lave en folder som skal deles ud til skoler og børnehaver med titlen bier - bestøvning og biodiversitet ” fortæller Søren Madsen, fra Nordvestsjællands Biavlerforening, som har stået for ansøgningen til LAG

Lørdag var de mange medlemmer godt i gang med byggeriet og inden længe kan medlemmerne tage lokalerne i brug.

Med den nuværende lokalekapacitet har klubben hidtil kunnet undervise ca. 75 børn og unge årligt.
Med det nye tiltag – lokale- og indholdsmæssigt – forventes at kunne få op til 500 personer i
tale, oplyser Nordvestsjællands Biavlerforening, som har 120 medlemmer.

Del