Meny laver selv strøm

Længe før, at elpriserne steg til et ualmindeligt højt niveau, havde de to købmænd i Meny Kalundborg bestilt solcelleanlæg samt anlæg til varmegenvinding.

Meny laver selv strøm
Der er kommet nyt solcelleanlæg på taget af Meny i Kalundborg. Foto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I november fik købmand Peter Egebæk og Michael Skovgaard Rasmussen sat solceller på taget af Meny i Kalundborg. Et tiltag, der gør en forskel økonomisk, men også miljømæssigt.

Længe før, at elpriserne steg til et ualmindeligt højt niveau, havde de to købmænd i Meny Kalundborg, Peter Egebæk og Michael Rasmussen, bestilt solcelleanlæg samt anlæg til varmegenvinding således, at man både kunne nedbringe CO2 samt spare på elregningen. Anlægget kan producere 250.000 KW om året, det svarer til ca. 400 husstandes årsforbrug. En gennemsnitlig husstand bruger 4.450 KW om året.

”Vi har også investeret i varmegenvinding, samlet set har vi investeret 2 mio. kr. Det er KFI (KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut), der har hjulpet os hjulpet med at finansiere,” fortæller Michael Skovgaard Rasmussen, og fortsætter: ”Vi har valgt at opsætte solcelleanlæg og få et genvindingsanlæg af både økonomiske og miljømæssige årsager. På den her måde nedbringer vi vores CO2, men selvfølgelig er det da også af økonomiske årsager. Vi havde dog bestilt anlægget inden, at elprisen steg så voldsomt. Men nu giver det jo så endnu mere mening.”

Varmegenvindingen vil dække ca. 65 pct. af supermarkedets forbrug af varmt vand og varme. I sommerperioden vil købmændene ydermere kunne sælge tilbage til Kalundborg Forsyning, men om vinteren bruger de dog mere end, hvad de selv kan generere.

”Solcellerne vil dække omkring 15 pct. af vores årlige forbrug af el. Vi bruger ca. 1,8 mio. KW. Faktisk er vi den Meny, der bruger mest el pga., at vi har eget bageri. Det er der ikke mange Meny supermarkeder, der har, og dem der har, er mindre end vores Meny. Men uanset, er det det korrekte valg, og vi er glade for, at vi har truffet den beslutning, og at KFI ville hjælpe os,” fortæller Michael Skovgaard Rasmussen, og slutter: ”Det er et tiltag, der gør, at vi konkurrencemæssigt står stærkere. Det betyder jo, at vi kan minimere omkostningerne til varme og el, og det kommer i sidste ende forbrugeren til gode.”

Del