Mens vi venter

Der har igennem en del år efterhånden været talt om, hvorvidt man skulle bygge et kulturhus i Kalundborg.

Mens vi venter Pakhuset i Kalundborg Havnepark er umiddelbart stedet, hvor man har snakket om, at det nye kulturhus skal være. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der har igennem en del år efterhånden været talt om, hvorvidt man skulle bygge et kulturhus i Kalundborg. Pakhuset i Kalundborg Havnepark er umiddelbart stedet, hvor man har snakket om, at det nye kulturhus skal være. Men indtil videre er der intet konkret, og folkene bag Facebookgruppen Kulturhus Kalundborg savner, at finde den røde tråd for etableringen af et kulturhus i byen.

Per-Henrik Goosmann, der er en del af Facebook gruppen Kulturhus Kalundborg og talsmand for denne, fortæller, at man har holdt flere møder i gruppen, for at finde ud af, hvor den røde tråd for etableringen af et kulturhus befinder sig.

”Den røde tråd findes ikke - i hvert fald er den ikke synlig. Hverken for borgerne eller for de virksomheder og det erhvervsliv, som fortsat efterspørger øget kulturel aktivitet i Kalundborg. Den er heller ikke synlig for de eksterne uden for gruppen, vi har haft dialog med,” fortæller Per-Henrik Goosmann, og fortsætter: ”Kulturhusgruppen er blevet orienteret om, at der foreligger planer for ombygning af pakhuset på havnen, men vi har ikke fået dem præsenteret fra officiel side. Til gengæld har vi ,ved egen research, kunnet konstatere, at planerne er så minimalistiske, at det at kalde dem for kulturhusplaner ikke står mål med forestillingen af, hvad et kulturhus skal kunne.”

Mangler noget konkret

Per-Henrik Goosmann undrer sig, sammen med resten af gruppen, over, at kommunen ikke har meldt ud, hvad et kulturhus i Kalundborg skal rumme af kultur: ”Dernæst kan vi også se, at man godt nok har planer og tegninger, men end ikke har meldt ud, hvad et kulturhus i Kalundborg skal rumme af kultur. Ikke kun overskrifter for de fysiske rammer for funktioner og aktiviteter, men hvilken kulturel retning et fyrtårn af et kulturhus skal stikke af for fremtidens Kalundborg. Vi kan også konstatere, at der verserer mange udokumenterede historier om kulturhusprojektet, som alene får lov til at leve i bedste velgående, fordi man fra kommunal side ikke aktivt understøtter én fortælling og åbenhed om projektet. Det er således op til borgerne, erhvervslivet og endog politikere med mavefornemmelser at gætte sig frem til, hvad der er op og ned.”

Kulturhusgruppen har på sit møde tidligere i denne uge besluttet, at de efter sommerferien, med en række konstruktive forslag i hånden, vil tage en aktiv dialog med Kalundborg Kommune om, hvordan man kan få sat kulturhuset på skinner, og det bliver taget godt imod at formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Hans Munk (R).

”Det er meget positivt, at de melder ud, og jeg tager imod en dialog med åbne arme. Jeg vil meget gerne høre om, hvad de forstår ved et kulturhus i Kalundborg. Og jeg er bestemt også åben omkring, at vi kan få en større afklaring omkring det,” siger han.

Behovet vil vokse

Hans Munk mener ligeledes, at kommunen burde satse på noget større end et sted, hvor man kan samle 200 mennesker. 

”Efter min mening skal Kalundborg Kommune finde et sted, hvor vi kan være mere end 200 mennesker til et arrangement, og jeg kan godt se, at det er der ikke plads til i det, der er skitseret i havneparken. Vi skal have et kulturhus, der kan samle 400-500 mennesker i en sal. Der skal være ordentlig akustik til både musik og teater, og som sagt skal der kunne være 400-500 mennesker, det tror jeg er niveauet, der passer til Kalundborg. Det øjeblik, vi har faciliteterne til det, vil behovet også vokse. Der sker en rivende udvikling i byen lige nu, og vi har i byen en politisk strategi om større bosætning. Det kræver, at vi skaber rammerne, så eventuelle tilflyttere finder det interessant at være her - også efter deres uddannelsesforløb.”

Hans Munk fortæller ydermere, at han synes, at det er en rigtig god ide med biblioteket og en mindre sal til diverse i pakhuset i havneparken, men at han ikke kan se, at der er plads til meget andet – såsom en stor sal, hvor der både kan spilles teater og laves koncerter med ordentlig akustik.

”Jeg kan ikke se, at der er plads til det hele. Så et egentlig kulturhus, må vi finde andet sted,” siger han.

Kan ikke rumme faciliteterne

Per-Henrik Goosmann er helt enig: ”Hvis planen er, at kunne samle 150-200 mennesker, er det ikke godt nok. Så er det ikke et kulturhus, vi taler om, da det ikke vil kunne rumme de faciliteter, der skal til for, at være et kulturhus. Vi har end ikke hørt, hvad den kulturelle retning er,” slutter han.

Michel van der Linden, der er direktør ved Kalundborg Kommune, bekræfter, at der ikke vil være plads til en sal, hvor man kan have 300-600 mennesker samlet til koncert eller lignende, i pakhuset i havneparken.

”Det er korrekt, at hvis man vil have en sal, hvor der kan være mellem 300-600 personer, så er der ikke plads i pakhuset i havneparken. Det hele handler også om en kobling mellem de aktører, der er i byen i forvejen, og skal også hænge sammen økonomisk. Et bibliotek er en god ide, da det på den måde vil fungere, som en åben bygning for alle, og dermed understøtte livet i området. Det er i øvrigt også besluttet politisk. Jeg kan oplyse, at Kultur- og Fritidsudvalget arbejder for, at undersøge mulighederne for at lave en professionel scene for udøvende scenekunst, såsom teater og koncerter i forbindelse med deres arbejde med udvalgets pejlemærker,” fortæller han. 

Udvalg vil gerne arbejde på at finde rammerne

Hans Munk bekræfter, at det lige præcis er noget af det, som de gerne vil arbejde med i Kultur- og Fritidsudvalget: ”Det er i konstitueringsaftalen aftalt, at de forskellige udvalg sammen med kommunalbestyrelsen finder de vigtigste mål og pejlemærker for valgperioden for hvert enkelt udvalgsområde således, at der skabes fælles retning. Her vil Kultur- og Fritidsudvalget bl.a. gerne se på rammerne til professionel udøvende kunst og kultur i Kalundborg,” siger han.

I pejlemærket på dagsordenen for Kultur- og Fritidsudvalget den 31. maj 2022 står således: ”Vi skal udvikle faciliteter og rammer til professionelle forestillinger, der skal kunne rumme over 300 publikummer. Kalundborg Kommune har mange fine rammer, lokalt forankret, til forskellige musik-, kunst- og kulturaktiviteter. Her tænkes på forsamlingshusene, spillesteder, hallerne og hos private aktører, hvor der mange muligheder for forestillinger mm. I disse faciliteter kan der være mellem 50 og 300 publikummer. Udfordringen er, at der ikke er faciliteter med professionelt udstyr og plads til forestillinger over 300 publikummer i kommunen. Pejlemærkerne: Hvordan skaber vi faciliteter og rammer for professionelle forestillinger for den udøvende kunst og kultur, som skal kunne rumme 350 – 600 publikummer?”

Del