Mens andre uddannelser bløder, går Kalundborg fri

Flere videregående uddannelser bløder pga. faldende ansøgertal, men hos de tre videregående uddannelser ved Absalon i Kalundborg ser ansøgertallet fornuftigt ud.

Mens andre uddannelser bløder, går Kalundborg fri
Det ser ikke skidt ud for uddannelserne i Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Mens flere videregående uddannelser bløder, som fx sygeplejerske- og læreruddannelsen, ser det ikke skidt ud for uddannelserne i Kalundborg. Både på bioanalytikeruddannelsen og hos diplomingeniør i maskinteknologi er tallet dog faldet en anelse, men på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi derimod er ansøgerantallet steget siden sidste år.

På Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg er der ifølge tallene for de tre videregående uddannelser i byen i 2023, tale om en mindre tilbagegang på kvote 2-ansøgere. Men dog ikke en tilbagegang, som man anser for at være et problem. Friske tal viser, at der er 19, der har søgt ind på bioanalytikeruddannelsen som deres førsteprioritet gennem kvote 2. Det er en tilbagegang på 24 pct., hvis man ser på tallene fra 2022. 11 har søgt  ind på diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi som førsteprioritet, hvor der sidste år var 13 ansøgere via kvote-2. Til gengæld har der været en mindre fremgang, når man kigger på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, hvor 79 har søgt ind på uddannelsen som førsteprioritet mod 75 ansøgere sidste år – altså en fremgang på fem pct.

Glade for tallene i Kalundborg

Men netop fordi tallene er så lidt afvigende, er det ikke noget, som rektor på Absalon, Camilla Wang er bekymret for. Derimod er man glad for, at det ser ud til, at uddannelsen fortsat er populær jf. et stabilt ansøgertal de sidste år.

”Vi kalder det faktisk status quo i Kalundborg, når tallene for de tre uddannelser ser ud, som de gør, og taget i betragtning af, at de andre uddannelser går tilbage, ser tallene for de tre uddannelser jo fine ud. Vi læser det som om, at de har bidt sig fast, da vi har haft et ret stabilt ansøgertal over nogle år, hvilket vi skal være rigtige glade for. Men vi har da selvfølgelig stadig ambitioner om at gøre det endnu bedre, men lige nu er vi glade for tallene for de tre uddannelser i Kalundborg,” siger Camilla Wang.

Del