Meld klart ud om skolestrukturen

Meld klart ud om skolestrukturen

Læserbrev: Meld klart ud om skolestrukturen

Kære politikere i Kalundborg Kommune

Hvor blev vi dog glade på Raklev Skole, da vi fik at vide at der var flertal for at bevare de små skoler, og at de skulle hjælpes.  

Men så skete der ikke mere. Vi mangler i vores område i den grad forældrenes frie skolevalg, og vi mister stadig elever i utide – de flytter på Nyrupskolen, når der er plads, fordi forældrene af forskellige grunde fravælger Skolen på Herredsåsen trods det, at vi iværksætter samarbejder hen over vores ældste klasser for at opbløde overgangen til byskolen.

Der er stor forskel på de to store skoler, nogle børn passer til det ene sted, nogle til det andet. Men her på skolen giver det mistrivsel for både børn, forældre og lærere i forhold til skolegang efter 6.kl.

Hverdagen er, at vi skal opleve børn, der er kede af at flytte, børn der er kede af at miste klassekammerater, forældre der tager tunge beslutninger, fordi de er nødt til at tænke langsigtet, og lærere der bliver kede af at se gode klassefællesskaber gå i opløsning.

Forældre i vore dage vil selv bestemme, hvor deres børn skal gå i skole, og her vægter nærmiljøet altså højt, når muligheden er der.

I forvejen mødes børnene til sportsaktiviteter i RGI, de har deres legefællesskaber i nærområdet, fordi de bor der i forvejen og tanken om at rykke disse tryghedsforhold op til bynært miljø gør, at man som forældre træffer disse tunge valg om skoleskift i utide til stor uro, mistrivsel og stress for børn, forældre og lærere.

I løbet af de sidste bare 5-6 år er børnetallet faldet til ca.40 % af det tal, der var ved årsskiftet 2016-17. Vel fødes der færre børn i distriktet, men sagen er, at et sted mellem10 og 20 pct af en skoleårgang aktivt tilvælger Raklev, resten kommer fra andre distrikter fordi de bliver anbefalet det af dagtilbuddene:  vi er en lille skole med overskuelige rammer, alle kender hurtigt hinanden, gode muligheder for bevægelse og har fokus på inklusion i normalskolens område. Lærer- og pædagogstaben herude har et højt anciennitetsgennemsnit, alle er læreruddannede/pædagoguddannede og har selvfølgelig også en vis alder og altså dermed også en masse erfaring, som vi bruger til at skabe trygge rammer og spændende undervisning i vores udeområder og i klasselokalerne.

Kære politikere: det vi beder jer om er, at I klart melder ud, hvad der skal ske med de små skoler. Det er ikke mere end et år siden, at vi valgte jer ind i kommunalbestyrelsen og løfterne var store fra jeres side og optimismen stor. Hen over efteråret har der til gengæld været flere udmeldinger fra tidligere og nuværende politikere samt leder- og lærerforeningerne omkring de små skolers situation og fremtid rundt i kommunen.

Kære politikere: Meld klart ud, hvad jeres langsigtede plan er, sæt forældre og børn fri i skolevalget i vores område og skab på den måde bedre arbejdsmiljø for os, der har vores arbejde på en lille skole. Kalundborg Kommune ønsker jo at gå forrest med gode vilkår for deres medarbejdere, personalepolitik skal være gennemsigtig.

For det politiske niveau må gælde det samme: transparens I jeres beslutninger: sæt en ÅBEN debat i gang- træf en afgørelse, men meld ud, hvad I vil med skolevæsenet i Kalundborg Kommune.

Vi slår knuder på os selv for at skabe en ordentlig arbejdsplads for lærere og pædagoger, der alle oplever at være i udfordrende situationer rundt i kommunen.

SÅ kære politikere: Kom nu i dialog med forældre og lærere, så vi sammen kan finde en løsning for vores børn- vi er også bosat i kommunen og vi betaler også vores skat, så det er i stor interesse for os alle sammen. Skab åbenhed for også nye familier, som vi af hele vores hjerte ønsker skal flytte til kommunen.

Vi holder af vores skole, vi holder ikke af langsomt at nedlægge den. Børn og voksne lider.....

Meld klart ud, som de politikere I gerne vil være!

Vi ser frem til at høre fra jer.

På vegne af Personalet Raklev Skole

Bodil Therkelsen

Tillidsrepræsentant DLF

Del